GRAD I OPĆINE OPATIJSKE RIVIJERE JEDNOGLASNE: POVEĆATI PLAĆE RADNIKA, A NE BONUS OD 14 MILIJUNA KUNA JEDNOJ OSOBI

19. lipnja 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

opatija lrhOPATIJA / LOVRAN / MATULJI / M.DRAGA – U uredu gradonačelnika Opatije danas je održana konferencija za medije na kojoj su gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić, načelnik općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj, zamjenik načelnika Općine Lovran Toni Družeta, načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i članica Nadzornog odbora LRH dr. sc. Andrea Rudančić istaknuli nezadovoljstvo odlukama koje je donio Nadzorni odbor LRH, a koje se odnose na prestanak ugovora o obavljanju poslova predsjednika i člana Uprave društva Igora Šehanovića te isplate visokog bonusa g. Šehanoviću.

Radi se o odlukama: a) davanja suglasnosti na sklapanje Sporazuma o prestanku ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave društva od 1. listopada 2011., b) opoziva s učinkom na dan 30. lipnja 2018. s funkcije predsjednika i člana Uprave Društva g. Igor Šehanović s učinkom na dan 30. lipnja 2018. i kojom se za predsjednika Uprave Društva imenuje g. Giorgio Cadum na vrijeme od 30.lipnja 2018. do 01. listopada 2019.; c) Prijedloga odluke br. 10/69/18 kojom se daje suglasnost na sklapanje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova člana Uprave društva od 01. listopada 2011. te d) Prijedlog odluke br. 10/70/18 kojom se donosi izmjena i dopuna Poslovnika o radu uprave Društva.

Gradonačelnik Dujmić naglasio je da je Nova Liburnija d.o.o., čiji su vlasnici četiri liburnijske jedinice lokalne samouprave – Grad Opatija i Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga, vlasnici paketa od 25 posto plus jedne dionice u tvrtki LRH d.d., kao i da su članovi Liburnije Nove koji su u Nadzornom odboru LRH, a to su Andreja Rudančić i Helena Masarić, glasale protiv tih odluka.

– Ističemo da se Nova Liburnija d.o.o. kao vlasnik dionica društva LRH d.d. izražava negodovanje donošenjem navedenih odluka prvenstveno iz razloga što smatramo da su iste suprotne interesima društva LRH d.d. Također izražavamo negodovanje što predloženim odlukama nije priloženo nikakvo obrazloženje razloga koji su doveli do opoziva predsjednika uprave odnosno razloga koji su doveli do zaključenja sporazuma, a posebice obrazloženje prijedloga za isplatu bonusa, kazao je gradonačelnik Dujmić.

Pojasnio je da, iako Nova Liburnija d.o.o te njeni osnivači Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga načelno nemaju ništa protiv promjene predsjednika uprave, ali su nezadovoljni odnosom postojeće Uprave prema lokalnim zajednicama, a posebice odnosom prema zaposlenicima i kadrovskom politikom tvrtke, činjenica je da je poslovanje LRH d.d. bilo zadovoljavajuće te da su poslovni rezultati tvrtke u proteklim godinama bili izuzetno dobri. Sama činjenica da odlazi predsjednik uprave, a da ostali postojeći članovi Uprave ostaju, govori da se u pogledu njihovog nezadovoljstva stvari neće u bitnom promijeniti.

– Stoga smatramo da razlozi za zaključenje sporazuma o prestanku Ugovora o radu sa predsjednikom uprave ne mogu biti nezadovoljstvo njegovim radom, iz čega bi možebitno proizlazilo opravdanje za isplatu bonusa, što potvrđuje činjenica da je Uprava od strane Skupštine društva LRH d.d. dobila razrješnicu za 2017.godinu. Ako pak razlozi za zaključenje sporazuma leže u osobnoj odluci samog predsjednika uprave, o čemu se špekuliralo u medijima, tada se ne može ničime opravdati ugovaranje i isplata bonusa. Osim toga predsjednik uprave, koliko nam je poznato svake je godine dobivao vrlo izdašne nagrade za uspješnost te i stoga čudi da mu se još jednom za istu stvar isplaćuje „nagrada“.

LRH opatija kvarner hotelRazlozi mogu u konačnici biti i neke druge naravi, ali je ključno da će društvo LRH d.d. zaključivanjem predloženog sporazuma trpjeti znatnu financijsku štetu., iako obveza isplate bonusa po nama ne postoji. Ukupan iznos troškova koje će LRH imati veći je od neto dobiti društva za 2017.godinu i čini preko 30% svih troškova osoblja koje je LRH d.d. imala u 2017.godini.

Koliko nam je poznato, iznos za isplatu bonusa uopće nije predviđen financijskim planom društva za 2018.godinu te je neozbiljno bilo predložiti i prihvatiti ovakav prijedlog bez da se prethodno utvrdi kako će se to odraziti na važeći financijski i poslovni plan društva odnosno na poslovanje društva u cjelini.

Nadalje, svjedoci smo poteškoća koje turistička privreda ima u pronalaženju dovoljnog broja kvalificiranih radnika. LRH d.d. nije izuzeta od tog problema, već upravo suprotno. smo da se problemi sa radnom snagom u LRH d.d. još izraženiji u odnosu na druge poslovne subjekte u okruženju što je posljedica loše kadrovske politike tvrtke koja će, ako se nešto značajno ne promjeni, rezultirati u konačnici slabijim financijskim rezultatima i gubicima po tvrtku.

Stoga smatramo da bi se, u interesu tvrtke i svih njenih dioničara, iznos predviđen za isplatu bonusa predsjedniku uprave, prije trebao upotrijebiti za povećanje plaća u LRH d.d radi zadržavanja postojećih kadrova te privlačenja novih kvalitetnih ljudi, u cilju pružanja kvalitete usluga koja odgovara kategorizaciji hotela kao i tradiciji Opatije i čitave Liburnijske rivijere. To je preduvjet da LRH d.d. nastavi sa pozitivnim poslovnim rezultatima.

Na osnovi svega navedenog članovi Nadzornog odbora LRH d.d. izabrani na prijedlog Nove Liburnije d.o.o. glasovali su protiv predloženih odluka.

Osim toga da su spoznaje o mogućem zaključenju sporazuma sa predsjednikom uprave bile poznate prije Skupštine LRH d.d. na kojoj se razmatrala Odluka o raspodjeli dobiti iz 2017.godine, tada Nova Liburnija d.o.o. zasigurno ne bi glasala za prijedlog da se ostvarena dobit raspodjeli u zadržanu dobit već da se isplati kao dividenda dioničarima, kazali su predstavnici Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

Načelnik općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj istaknuo je da su najavljene investicije nekih LRH objekata u M. Dragi, točnije uređenje Hotela Mediteran koji je u centru mjesta, međutim komunikacija s menadžmentom LRH je vrlo loša i teško uspostavljaju bilo kakve kontakte i dogovore te ne zna što će se dalje odvijati. Na nedostatak komunikacije požalio se i zamjenik načelnika Općine Lovran Toni Družeta, koji je naglasio da je u Lovranu već niz godina zatvoreno više hotelskih objekta, poput Primorke, depandanse Marina, Hotela Miramar i Hotela Danica, a koji su se mogli urediti iznosom bonusa g. Šehanovića ili pak je taj iznos mogao biti preusmjeren radnicima te zaključio kako se radi o neodgovornosti i prema radnicima i prema cijeloj destinaciji. (kv)