FUŽINE – NOVO RECIKLAŽNO DVORIŠTE / BEGOVAC: imamo jasne ekološke ciljeve

20. veljače 2021. | Kategorija: Hrvatska

FUŽINE – Izvršena je primopredaja novog mobilnog reciklažnog dvorišta koji je samo jedan u nizu od općinskih projekata u području provođenja ekoloških politika koje uključuju i sustavno gospodarenje otpadom.

Projekt vrijedan nešto više od 120 tisuća kuna financiran je sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od nešto više od 100 tisuća kuna, a ostatak je financirala Općina Fužine vlastitim sredstvima. Primopredaji i puštanju u rad novog mobilnog reciklažnog dvorišta nazočili su Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda, predstavnici Tehnix-a, isporučitelja mobilnog reciklažnog dvorišta te predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća. 

„Općina Fužine jedinstvena je cjelina goranske zelene oaze koja ima jasne ciljeve ubrzanja provođenja ekoloških politika kojima se čuva i poštuje integritet ekosustava, biološka raznolikosti ovog kraja te poboljšava kvaliteta življenja. Ovim projektom stvorili su se uvjeti za prikupljanje i sortiranje korisnog otpada što će smanjiti količinu odloženog otpada i rasteretiti okoliš.“  – kazao je David Bregovac, načelnik Općine Fužine. 

Istaknuo je kako Općina Fužine ima jasan gospodarski plan razvoja koji uključuje i jačanje turističkih potencijala te da se jedino održivim pristupom razvoju može osigurati gospodarski napredak te zaštititi i okoliš, a posebno je naglasio važnost učinkovitog gospodarenja otpadom u tom procesu. 

Do sada je Općina Fužine u području provođenja ekoloških politika realizirala, između ostaloga, integraciju nove LED tehnologije u javnoj rasvjeti kojim se pokrilo 1/3 općinskog područja, što smanjuje svjetlosno zagađenje i štedi energiju, sanirala je divlje deponije, priključila se izgradnji pretovarne stanice na području starog odlagališta otpada, izgradila dvije punionice za električna vozila te nabavila električni brodić za atraktivne vožnje jezerom. 

U fazi je izgradnja novog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kojim se štede vodni resursi i štiti okoliš, posebno sustav podzemnih voda. Ujedno sudjeluju u izradi projekta energetske učinkovitosti za uređenje obiteljskih kuća. U planu je i nabavka novog kamiona za skupljanje izdvojenog otpada, čime će se uvelike poboljšati izdvajanje i sortiranje otpada. 

 

David Bregovac, načelnik Općine Fužine

David Bregovac, načelnik Općine Fužine

U planu su, između ostaloga, i nabavka električnog turističkog vlaka, integracija LED tehnologije na preostalom općinskom području te izgradnja još jedne punionice za električna vozila. Ukupna vrijednost projekata u području provođenja ekoloških politika iznosi nešto više od 100 milijuna kuna koji se primarno financiraju sredstvima vanjskih izvora financiranja. 

„U području gospodarenja otpadom do sada imamo postavljeno 10 eko otoka, a na području odvajanja bio otpada kroz sustav čipiranih posuda i kompostere napravili smo dobar prvi korak. S mobilnim reciklažnim dvorištem i budućim kamionom za skupljanje izdvojenog otpada podići ćemo kvalitetu usluge i značajno smanjiti količinu otpada koju odlažemo na deponij.“ – navela je Ana Merle, direktorica Komunalnog trgovačkog društva Fužine.

Spomenula je i buduće planove koji uključuju i dodatna zapošljavanja u procesu sortiranja korisnog komunalnog otpada te intenzivniju edukaciju žitelja Općine Fužine o odvajanju korisnog otpada što će povećati učinkovitost gospodarenjem otpadom na cijelom području. Time će se postići smanjenje otpada koji se odlaže na deponij, tj. na Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Ekološkim politikama Općina Fužine dugoročno se okreće spram kružnog gospodarstva kojim se štiti okoliš, smanjuju rizici za zdravlje povezani s okolišem i optimiziraju cijene usluga koje bi rapidno rasle bez sustavnog i učinkovitog gospodarenja otpadom. 

(kv)