DUJMIĆ: KIRIGIN MENE PROZIVA ZA BETONIZACIJU A ON JE IMAO SVE ODLUKE U SVOJIM RUKAMA

21. svibnja 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

ivo dujmić opatijaOPATIJA – Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić poslao je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

Istina o gradnji i betonizaciji u Opatiji!  – Moj protukandidat tijekom cijele ove kampanje iznosi niz potpuno neutemeljenih tvrdnji, optužujući izravno mene, kao gradonačelnika, da sam odgovoran za neprimjerenu izgradnju odnosno “betonizaciju”. No pritom je namjerno zaboravio da je upravo SDP predvodio većinu u Gradskom vijeću, koje je jedino nadležno za bilo kakvu promjenu prostornog plana grada Opatije.

DUJMIĆ: Podsjetit ću, da je upravo on (o.p. Kirigin) bio predsjednik Gradskog vijeća i da je u vrhu vlasti 12 godina, najprije kao vijećnik, kasnije kao moj zamjenik a u zadnjem mandatu kao predsjednik Gradskog vijeća. Osim toga, ono što je posebno važno je da je zadnje četiri godine bio i predsjednik Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša. U tom Odboru bili su članovi iz njegove koalicije. Moja lista u njemu nije imala niti jednog jedinog člana. Upravo je u njegovim rukama bilo i sukno i škare, jer naglašavam da sve planove kao podloge za gradnju donosi isključivo Gradsko vijeće kojim je predsjedavao. 

Na press konferenciji 2017.godine hvalio se da je zaustavio apartmanizaciju i zaštitio javni interes, dok sada mene optužuje, ali i obećaje rješiti ono što je već rješeno. Zaboravlja reći da smo ove godine donijeli novi Prostorni plan i UPU-a naselja Opatija, kojime će se dalje spriječiti neželjena stanja u prostoru, nastala radi nejasnoća iz starog plana. Također, kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša podnio je 9 amandmana na novi UPU Opatija, ali interesantno niti jedan vezano na preizgrađenost objekata.
Isto tako, trebao bi znati da nije moguće predložiti moratorij na gradnju, jer to ne dopušta Zakon o prostornom uređenju, koji je na snazi od 1.1.2014. godine.

Neozbiljno je predlagati nešto što nije zakonski moguće, iako to možda u nekom trenutku dobro zvuči. Procedura za donošenje tog novog Plana je zakonski propisana i složena, ali mi smo ju uspješno proveli i za dalje zaštitili opatijski prostor, tako da je ta tema betonizacije već riješena.

To su činjenice koje moj protukandidat namjerno izbjegava, sve kako bi sebi priskrbio glasove. Politika koja služi samo za neargumentirano blaćenje te uzdizanje sebe na način da se ocrni drugoga, nije politika koju Opatija zaslužuje, naveo je Ivo Dujmić.