DRIVENIK – ŽELE IZGRADITI NOVU DVORANU ZA BOĆANJE

30. rujna 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

BocanjeDRIKVENIK – Usvojene su izmjene prostornog plana Drivenika, što znači da se dalo “zeleno svjetlo” gradnji dvorane za boćanje u Driveniku. Točnije, prvi korak, nakon kojeg ustvari kreće traženje europskih sredstava financiranja projekta. Rok za prijavu je 30. rujna, pa je sve “zadnji čas”.

“Važnost dvorane je velika”, rekao je načelnik Daniel Grbić, “jer s njom Vinodolska općina dobiva mogućnost održavanja ozbiljnijih natjecanja i pripreme boćara .”

Cijena gradnje dvorane se procjenjuje na 8 milijuna kuna, no sve je to još uvijek na “dugom štapu” jer tek u proljeće 2022. će se znati je li projekt prošao na natječaju i jesu li uopće planirana sredstva osigurana. U suprotnom će se općina naći u situaciji da mora drugdje tražiti financiranje projekta – ukoliko ne želi od njega odustati.

Većina jedinica lokalne samouprave u takvim situacijama uglavnom se okreću k vlastitom proračunu. Međutim, po dosadašnjim iznosima s kojima raspolaže proračun Vinodolske općine teško će općina sama to podnijeti, osim ukoliko ne uđe u kreditno zaduženje.

Ostale mogućnosti su sudjelovanje i financijska podrška županije i državnog proračuna te svi zajedno sudjeluju u projektu. Ali ni to nije jednostavno, jer su potrebne dugoročne birokratske procedure županije i države, uz pretpostavku da uopće uistinu žele financirati ovaj projekt boćališta.

(I.R.)