Grad Crikvenica započeo s uređenjem središnjeg križa na mjesnom groblju u Dramlju. Stanovništvo nekadašnjih dramaljskih zaseoka dugo je zadržalo običaj prenošenja pokojnika preko brda i ukapanja u Vinodolu pritom koristeći stare prapovijesne putove.

Mještani zaselka Domijani taj su običaj zadržali sve do 1938. godine. Pokojnici su se najčešće ukapali na mjesnim grobljima u Driveniku i Triblju odnosno na području župa kojima su tada pripadali. Istočni dio dramaljskih sela pripadao je župi u Belgradu a zapadni Driveniku. Tek u drugoj polovini 18. stoljeća, uz staru kapelicu koja je vjerojatno bila posvećena Sv. Jeleni, nastaje današnje mjesno groblje. Iz tog je vremena ostao zabilježen i jedan zanimljiv podatak – kako se groblje smjestilo na pravom primorskom kršu, golom i kamenom svaki je stanovnik radi uređenja bio dužan donijeti deset košara zemlje. Tek osnutkom samostalne župe i izgradnjom župne crkve počinju i češći ukopi na dramaljskom groblju.

Središnji križ na mjesnom groblju postavljen je u drugoj polovini 19. stoljeća. Sakralni križ od kovanog željeza nalazi se na stepenastom kamenom postolju, ukrašen je vitičastim ornamentima te prikazom Krista na križu i ženskog lika (Sveta Jelena?). Na njemu su vidljive dvije godine, 1879. na metalnom kružnom dijelu te 1880. uklesana na kamenom postolju zahvaljujući kojima ga možemo jednostavno datirati. Uklesani natpis spominje i inicijale J.D. a vjerojatno je riječ o tadašnjem župniku Ivanu Domijanu koji je dao podići križ.

Duže od 140 godina križ je bio izložen svim mogućim atmosferilijama koje su ostavili vidljive tragove i oštećenja kako na metalnom tako i na kamenom dijelu. Jučer su, zahvaljujući Gradu Crikvenici, započeli nužni konzervatorsko – restauratorski radovi koji će trajati sljedeća tri tjedna kako bi križ i dalje, u vremenima pred nama, mogao biti dostojanstven i tihi svjedok posljednjih odlazaka te mjesto počasti za sve one koji više nema.

(kv)