Donesen programski i financijski okvir HNK Ivana pl. Zajca od 2025. do 2028. godine

25. listopada 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
HNK Ivana pl. Zajca

HNK Ivana pl. Zajca

Gradonačelnik Marko Filipović utvrdio je na gradonačelnikovom kolegiju osnovni programski i financijski okvir HNK Ivana pl. Zajca za razdoblje od 2025. do 2028. godine, a koji predstavlja dio natječaja za imenovanje novog intendanta.

Javni natječaj za imenovanje intendanta raspisuje i provodi Kazališno vijeće, a raspisuje se najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta. Stoga, uzimajući u obzir istek mandata sadašnjeg intendanta, Kazališno vijeće dužno je najkasnije do 31. prosinca 2023. raspisati natječaj za imenovanje intendanta.

Sukladno zakonu, Grad Rijeka je kao osnivač kazališta obvezan, prije raspisivanja natječaja za intendanta, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće mandatno razdoblje. Programski i financijski okvir za mandatno razdoblje predstavlja osnovu djelovanja intendanta.

Prema usvojenim projekcijama proračuna za 2025. godinu, u toj je godini je za programsku djelatnost ustanove planirano ukupno 6.255.901,00 eura. Kako trenutno ne postoje projekcije za 2026., 2027. i 2028. godinu, predlaže se da se za svaku od tih godina osigura istovjetan iznos kao i u 2025. godini.

Sukladno donesenom programskom okviru Kazalište je obvezno na godišnjoj razini pripremiti određeni opseg programa unutar četiri umjetničke ustrojbene cjeline. Okvir predviđa da Hrvatska drama mora svake godine pripremiti 4 premijerna naslova od kojih jedan namijenjen djeci, a jedan namijenjen mladima te 3 reprizna naslova. Talijanska drama će imati 2 premijerna naslova od kojih jedan namijenjen djeci i mladima te 3 reprizna naslova. Okvir nalaže Operi izvedbu 3 premijerna naslova, 3 reprizna naslova te 10 simfonijskih i komornih koncerata, od kojih dva edukacijska koncerta klasične glazbe za djecu i mlade s osmišljenim programom i stručnim vodstvom. Kad govorimo o Baletu, predviđa se izvedba 3 premijerna naslova od kojih jedan namijenjen mladima s osmišljenim programom stručnog vodstva o autorskim i izvedbenim specifičnostima djela, prilagođen ciljanom uzrastu za koji se naslov priređuje, te 3 reprizna naslova.

U navedenom mandatnom razdoblju Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka svoje će  programske aktivnosti usmjeriti k razvoju i promociji kazališne umjetnosti, provodeći mjere razvoja kazališnih programa kroz produkcijsku suradnju s ostalim nacionalnim i inozemnim kazalištima; potom razvoja umjetničkih i drugih kadrovskih resursa kroz optimalno upravljanje zaposlenima u smislu uspostavljanja ravnoteže između umjetničkih, upravljačkih i tehničkih kadrova, te razvoja publike i  suradnje s lokalnom i širom zajednicom.

Opseg programa može biti podložan reviziji Kazališnog vijeća, ovisno o mogućim promjenama financijskog okvira Grada Rijeke, u godinama obuhvaćenim razdobljem od 2025. do 2028. godine.