DOBRE VIJESTI ZA KRČKE POLJOPRIVREDNIKE – STIŽE SUFINANCIRANJE VAŠIH PROJEKATA

18. lipnja 2017. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

hranaOTOK KRK – Dobre vijesti za krčke obitelji koje se bave poljoprivredom. Naime, kreće financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2017. godini, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede Grada Krka u 2017. godini, na koji se može aplicirati sve do 12. srpnja 2017. godine.

1. Predmet Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za financiranje u 2017. godini su sljedeće mjere:

Mjera 1.1. Maslinarstvo – edukacija za zanimanje maslinar za 20 polaznika;
Mjera 1.2. Maslinarstvo – obnova maslinarskih putova;
Mjera 1.3. Maslinarstvo – Drobnica fest (analiza ulja);
Mjera 2.1. Sirarstvo – certifikacija do EU oznake;
Mjera 2.2. Sirarstvo – laboratorijske analize za specifikaciju sira;
Mjera 3.1. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta – ograđivanje polja;
Mjera 3.2. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta – studija iskoristivosti površina, ispitivanje kvalitete tla.

2. Prihvatljivi korisnici:

za mjere 1.1.; 1.2. i 1.3.: udruge maslinara sa sjedištem na području Grada Krka;
za mjere 2.1. i 2.2.: udruge sirara sa sjedištem na području Grada Krka;
za mjere 3.1. i 3.2.: udruge koje se bave revitalizacijom poljoprivrednog zemljišta sa sjedištem na području Grada Krka.

3. Opći kriteriji za odabir programa i projekata su:

usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta;
jasno definirani korisnici programa/projekta;
jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta;
realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta;
kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta;
osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora;
dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata.

4. Posebni kriteriji za odabir programa i projekata:

izvornost (inovativnost) programa/projekta;
dosadašnja suradnja sa Centrom.

5. Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje:

30 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Centra [cprr.hr], odnosno do 12. srpnja 2017. godine;
Centar će potpisati ugovor o financiranju programa/projekata s korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa/projekta.

6. Podnošenje zahtjeva za financiranje:

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi uz Upute za prijavitelje i s obaveznom dokumentacijom, sve u skladu s ovim Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje.

Izrađene su Upute za prijavitelje s područja:

maslinarstva;
sirarstva;
revitalizacije poljoprivrednog zemljišta.

Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Centra [cprr.hr].

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici na jedan od slijedećih načina:

poštom na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora;
osobnom dostavom u ured Centra na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.

U oba slučaja s naznakom na omotnici: Prijava programa na Javni natječaj u 2017. godini i naznakom mjere na koju se prijavitelj javlja (Maslinarstvo ili Sirarstvo ili Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta).

7. Ukupno planirana vrijednost Natječaja:

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Centra [cprr.hr].

Dodatna obrazloženja i informacije vezane uz predmet Javnog natječaja mogu se dobiti putem telefona na broj 051 791 066, odnosno putem e-pošte na e-adresu: cprr@hi.ht.hr ili grbac@hi.ht.hr.