Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak objavljuju Javni poziv za upis u Program predškole za djecu koja nisu već ranije upisana u vrtić

21. prosinca 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak objavljuju Javni poziv za upis u Program predškole za djecu koja nisu već ranije upisana u vrtić, a rođena su do 31. ožujka 2015. godine. Upisi u Program predškole održat će se od 11. do 15. siječnja 2021. godine.

Ako dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, godinu dana prije polaska u školu mora se upisati u program predškole, a kroz taj će se program, u krugu svojih vršnjaka pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza.
U Program predškole obvezno se prijavljuju djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, u ovom slučaju, djeca koja su rođena do 31. ožujka 2015. godine. Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Upisi u Program predškole održat će se od 11. do 15. siječnja 2021. godine.
Prijave za upis djece podnose se putem elektroničke prijave objavljene na mrežnoj stranici odabranog dječjeg vrtića, a samo iznimno prijave će se zaprimati i putem pošte.
Više detalja o proceduri upisa, potrebnoj dokumentaciji i mjestu provedbe možete pronaći na mrežnim stranicama vrtića ili doznati telefonskim putem:

Predškola započinje s provedbom 1. veljače i traje do 31. svibnja 2021. godine, u ukupnom trajanju od 250 sati.

Kompetencije koje će dijete steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.