DJEČJI VRTIĆ RADOST – CENTAR IZVRSNOSTI

9. svibnja 2018. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

vrtić crikvenicaCRIKVENICA – Na osnovu pozitivnih postignuća u radu s roditeljima i uvida u rad vrtića, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je pozitivno mišljenje Programu Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvo i program „Rastimo zajedno“ Dječjeg vrtića Radost.
Time Dječji vrtić Radost postaje prvi vrtić u Primorsko goranskoj-županiji koji će biti proglašen CENTROM IZVRSNOSTI odnosno STRUČNO – RAZVOJNIM CENTROM za provedbu programa podrške roditeljstvu, radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima Republike Hrvatske.

Polaznici edukacije su stručni djelatnici u dječjim vrtićima (odgojitelji, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori, logopedi, medicinske sestre) motivirani za provođenje radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ i drugih oblika podrške roditeljstvu. Nositelji edukacija su stručni djelatnici Dječjeg vrtića Radost: educirani voditelji radionica podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“, stručni suradnici, odgajatelji promovirani u zvanju, drugi odgajatelji s izraženim kompetencijama u radu s roditeljima te vanjski predavači.

Radionice podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“ se u Dječjem vrtiću Radost provode od 2008. godine. Vrtić je aktivno sudjelovao u pilot projektima „Rastimo Zajedno,“, „Rastimo zajedno plus“ “Jačanje očevog doprinosa ranom razvoju djeteta” te je dao aktivan doprinos u stvaranju radionica koje se danas provode u vrtićima i obiteljskim centrima diljem Republike Hrvatske. Na radionicama roditelji s voditeljicama i s drugim roditeljima razmjenjuju informacije, znanja, vještine, iskustva i tako zajednički uče i pružaju međusobnu podršku koja su se pokazala korisnom za jačanje kompetentnosti roditelja i djeteta. DV Radost je prvi vrtić u Hrvatskoj u kojemu je proveden ciklus od 11 radionica „Rastimo zajedno“ za očeve. Godišnje se održavaju Klubovi roditelja „Rastimo zajedno“ te radionice „Rastimo zajedno“ za odgajatelje.

Dječji vrtić Radost pruža i druge oblike podrške roditeljstvu. U vrtiću djeluje zdravstveno i psihološko savjetovalište, savjetovalište za poticanje ranog razvoja, knjižnica za djecu i roditelje. Roditelji se aktivno tijekom godine uključuju u razne radionice, imaju mogućnost boravka u skupini, sukreatori su razvojnih mapa djece, suradnici u projektima…

Kroz edukaciju u stručno razvojnom centru u trajanju 14 mjeseci, Dječji vrtić Radost će svoja iskustava podijeliti s polaznicama te proširivati njihove kompetencije za suradnju i partnerski odnos s roditeljima. (kv)