DEZINSEKCIJA U CRIKVENICI – KOMARCI STVARAJU PROBLEME

5. kolovoza 2018. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

komarciCRIKVENICA – Obaviještavamo vas da će se u periodu od 06.08.2018. do 09.08.2018. u večernjim satima (iza 22:00 sata) Crikvenica – Opatija – Eko d.o.o. za sanitarnu zaštitu provoditi mjeru dezinsekcije – adulticidni tretman protiv komaraca javno-prometnih površina na području Grada Crikvenice metodom zamagljivanja.
Mjera dezinsekcije će se provoditi kroz tri noći.

U slučaju lošeg vremena )vjetar, kiša) radovi se odgađaju.