CRIKVENICA – Udruga Prijatelji životinja tvrdi veterinarska ambulanta radi neregularno

9. studenoga 2023. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
zivotinje

foto: udruga Prijatelji životinja

CRIKVENICA – Udruga Prijatelji životinja oštro je napala veterinarsku stanicu u Crikvenici. Poslali su medijima javno priopćenje gdje, po njihovim riječima, oštro napadaju veterinarsku stanicu u Crikvenici.

Inače, na stranici ove udruge stoji da joj je adresa u Zagrebu, a financirana je od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva dok je na javnim stranicama Registra udruga i službenim stranicama udruge navedeno da je predsjednik udruge i osoba za zastupanje stanoviti Luka Oman.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Udruga Prijatelji životinja prijavila je Državnom inspektoratu Republike Hrvatske Veterinarsku ambulantu Crikvenica d.o.o. koja, kao pravna osoba, obavlja i djelatnost skloništa za nezbrinute životinje. Psi i mačke već se više od četiri godine smještaju u neregistrirano sklonište na adresi različitoj od one prijavljene u Upisnik kućnih ljubimaca, za koje je Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. dobila dozvolu za rad, a koje je zatvoreno. Time Ambulanta krši Zakon o zaštiti životinja i Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje!

 
„Ne znamo što je šokantnije – to da veterinarska inspekcija godinama ne kontrolira rad skloništa u Crikvenici i nije provela nadzor nad skloništem iz kojega bi saznala da se psi i mačke uopće ne nalaze na adresi odobrenoga skloništa koja se navodi na internetskim stranicama Jedinstvenog informacijskog centra (JIC) Ministarstva poljoprivrede ili da nije reagirala na činjenicu da se životinje smještaju u sklonište koje nema valjano rješenje o ispunjavanju prostornih, smještajnih, higijenskih i logističkih uvjeta za obavljanje djelatnosti skloništa. Cijelo to vrijeme Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. sklapa unosne ugovore s gradovima i općinama za uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja na temelju rješenja o obavljanju djelatnosti skloništa za zatvoreno sklonište! Zgroženi smo izostankom djelovanja DIRH-a i Ministarstva poljoprivrede”, kažu Prijatelji životinja.  
 
Pitaju se kako je uopće moguće da si nadležne institucije dopuštaju da i same čine prekršaje  jer više od četiri godine ne reagiraju na očite nelegalne radnje i smještanje pasa u neregistrirano sklonište: „Ne mogu udruge za zaštitu životinja biti nadzorno tijelo i obavljati posao inspekcije! No kada udruge i upozore na kršenja zakona, dobiju šablonske odgovore da inspekcijskim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti i da sklonište udovoljava svim zakonskim propisima.”  
 
Ističu da su zabrinuti za zdravlje, sigurnost i dobrobit pasa. „Zato u prijavi veterinarskoj inspekciji i inspekciji rada tražimo hitno zatvaranje ilegalnog skloništa i smještanje životinja koje se tamo nalaze u registrirana skloništa”, navode Prijatelji životinja. Prema Zakonu o zaštiti životinja, sklonište ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama. Uvjeti su pak propisani Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, dok rješenje donosi Ministarstvo poljoprivrede.
 
Pravilnik propisuje da se u skloništu moraju osigurati higijenski standardi (redovito održavanje i čišćenje), zbrinjavanje leševa i vođenje evidencija, kao i sveobuhvatna skrb o životinjama koja nadilazi samo hranjenje i napajanje te uključuje i šetnje, socijalizaciju, svakodnevnu kontrolu zdravlja i sl. Prijatelji životinja smatraju da je nemoguće da sedam prijavljenih zaposlenih osoba obavlja i poslove u veterinarskoj ambulanti i trgovini, a ujedno se brine o psima, i to sedam dana u tjednu, u dvije smjene, s imenovanim voditeljem skloništa i s dva djelatnika raspoređena isključivo na poslove skloništa.
 
Prije tri godine, zatražili su od Državnog inspektorata da napravi reviziju rada svih skloništa u Hrvatskoj, no to se nije dogodilo, iako inspekcija može vidjeti nepravilnosti, npr. da životinje u skloništu nisu kastrirane, već samim uvidim u JIC: „I jedinice lokalne samouprave, koje obilato financiraju privatne tvrtke koje vode skloništa, trebaju od njih tražiti sve potrebne evidencije, jasne izvještaje s fotografijama svakoga psa od dojave, hvatanja, veterinarske obrade, smještaja, oglašavanja, kastracije, cijepljenja do udomljavanja, kao i transparentan rad i mogućnost redovite kontrole.”
 
Razlog postojanja skloništa su neodgovorni građani koji ne kastriraju i koji napuštaju životinje i njihovo potomstvo. „Upravo zato skloništa moraju imati najviše standarde u postupanju prema životinjama jer one ionako već ispaštaju zbog ljudske neodgovornosti”, zaključuju Prijatelji životinja. Osim hitnog premještanja pasa u registrirana skloništa, očekuju i sankcioniranje prekršitelja, i to bez pokušaja zataškavanja i odugovlačenja postupka, navodi se u priopćenju.

 

Ukoliko se dobije od veterinarske stanice priopćenje ili komentar, njega ćemo također objaviti u cijelosti.