CRIKVENICA – TZ NAVEO KAKO SE IZNAJMLJIVAČI TREBAJU PONAŠATI U VRIJEME KORONE

3. srpnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
Novosti iznajmljivači - COVID 19 - Primorske novitadi

CRIKVENICA – U 2020. godini došlo je do niza zakonskih izmjena i novosti uslijed pandemije COVID-19 koje utječu na poslovanje pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odnosno privatnih iznajmljivača.

U nastavku Vam donosimo kratke informacije:

1. Turistička (boravišna) pristojba – paušal

Prema Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020 ) koji je stupio na snagu 26.03.2020. godine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaćaju 50% iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. Sukladno tome, za područje Grada Crikvenice paušalni iznos turističke pristojbe za 2020. godinu iznosi 175,00 kuna po glavnom krevetu. Rokovi plaćanja ostaju isti: 31.7., 31.8., 30.9.2020.

2. Pomoćni kreveti

Iznimno, za cijelu 2020. godinu pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu oslobađaju se plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. I dalje vrijedi obveza da ukoliko se pomoćni kreveti planiraju koristiti i kao takvi oglašavati, moraju se prikazati u Rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

3. Rekategorizacija objekta

U izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje se obveza rekategorizacije za iznajmljivače koji su svoje rješenje ishodili prije rujna 2007. godine.
Rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:​
8.4.2022. – ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.
8.4.2023. – ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
8.4.2024. – ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.
Iznajmljivači koji to ne učine u propisanom roku, smiju nastaviti s iznajmljivanjem, ali bez oznake i promocije kategorije.

1. Turistička članarina

Novim Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici definiran je iznos paušalne turističke članarine od 45,00 kuna po glavnom krevetu godišnje. Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Dospijeće plaćanja prve rate članarine za navedenu skupinu je 31.07.2020. U postupku izrade i donošenja je izmjena Pravilnika kojim se predviđa umanjenje obveze plaćanja turističke članarine turističkoj zajednici u 2020. godini za 50%, zbog smanjene poslovne aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu uslijed epidemije koronavirusa.

2. Paušalni porez za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu

Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu, kojom se utvrđuje visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Crikvenice po krevetu. Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke za naselja Crikvenica, Dramalj, Jadranovo i Selce, odnosno za sva naselja na području Grada Crikvenice određuje se u iznosu od 345,00 kuna po glavnom krevetu. Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak utvrđen na način iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak (Crikvenica 10%). Svim iznajmljivačima Porezna uprava, bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisuje obvezu poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja tj. do 30.6.2020. godine. Važno: Od 1.1.2020. godine porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi. Slijedom navedenog, uplatni računi su računi lokalne jedinice gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.

3. Enter Croatia – obrazac

S ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske otvorena je nova web stranica entercroatia.mup.hr. (https://entercroatia.mup.hr/ )
Na navedenoj stranici se nalazi online obrazac u koji se upisuju svi podaci koji su traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policajcu na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice se automatski povezuje sa svim unaprijed upisanim podacima. Na taj način je cjelokupna procedura upisivanja podataka svake pojedinačne osobe u vozilu svedena na vremenski minimum.
Putnici koji na taj način dostave podatke, na svoju će e-mail adresu povratno dobiti potvrdu o zaprimljenoj najavi te sve potrebne informacije vezano uz upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Sve ostale informacije po pitanju ulazaka u Republiku Hrvatsku možete pronaći na sljedećem linku: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210

Svakako je važno uputiti svoje goste da se prije polaska na put obavezno informiraju u svojim matičnim zemljama o uvjetima i preporukama vezano uz prelaske granica i povratak u matičnu zemlju (mjere obavezne samoizolacije po povratku i slično).