U sklopu održavanja nerazvrstanih cesta Grad Crikvenica izveo je radove na zamjeni dotrajale površine kolnika u punom presjeku.

Radovi su obuhvaćali uklanjanje postojećeg dotrajalog asfaltnog sloja, tamponiranje podloge, vađenje postojećih i ugradnju novih rubnjaka, popravak betonskih i asfaltnih površina nogostupa te asfaltiranje kolnika u dva sloja.

Upravo asfaltiranje nosivim slojem asfaltbetona i završnim slojem asfalta od eruptivnog granulata omogućava veću otpornost na habanje s obzirom da dionicu karakterizira strmina i posljedično opasnost od proklizavanja vozila. Asfaltirano je  1919 m2 kolnika.

U svrhu smirivanja prometa te povećanja sigurnosti kretanja Hrustom izvedena je denivelacija pješačkog prijelaza ispod dječjeg igrališta.

Ovakvi zahvati nailaze na svekoliko odobravanje vozača i stanovnika jer omogućuju sigurniju vožnju, ali i kretanje pješaka, osobito djece.