CRIKVENICA – PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

28. svibnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

crikvenicaCRIKVENICA – Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Crikvenice da do 8. srpnja 2019. predaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
– najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
– radna tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice, osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Crikvenice,
– Gradonačelnik Grada Crikvenice,
– vijeća MO-a na području Grada Crikvenice,
– ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Crikvenice,
– vjerske zajednice i
– najmanje 10 građana sa prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Javna priznanja Grada Crikvenice se dodjeljuju kao:
– jedna nagrada za životno djelo i
– četiri nagrade Grada Crikvenice.