CRIKVENICA – PREKO ČETIRI MILIJUNA KUNA ZA RAD UDRUGA

13. ožujka 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

crikvenicaCRIKVENICA – Naime, za redovnu djelatnost i korištenje sportskih objekata Grad Crikvenica za svoje udruge izdvaja značajan iznos sredstava, točnije preko 4 milijuna kuna. No, valja spomenuti da to nije sve, jer na taj iznos udruge dobivaju i sredstva za natjecanja, manifestacije, preglede sportaša, sportske stipendije i sve ostale potrebe koje se pojave kroz godinu.

Svečanost je otvorena mantinjadom i nastupom KUD-a Vatroslav Lisinski, a osim njih u programu su nastupili i tamburaši KUD-a Martin Matetić Jadranovo, zbor KUD-a Neven Selce te ženska klapa sveta Jelena, Dramalj koja djeluje pri KUD-u Jelena.

Preko 60 udruga djeluje na području grada Crikvenice, a udruge dolaze iz kulture, sporta, zdravstva, odgoja i obrazovanja, tehničke kulture i mnogih drugih područja. Iznosi koji su dodijeljeni objavljeni su na internet stranici Grada Crikvenice, a valja spomenuti da Grad za kulturu izdvoja 233.000,00 kuna, za klubove s područja zdravstva, odgoja i obrazovanja, prava nacionalnih manjina, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba 325.500,00 kuna, dok će za sport biti izdvojeno preko tri milijuna kuna.

Gradonačelnik Damir Rukavina istaknuo je kako je ponosan na veliki broj udruga koje djeluju na području grada te raznovrsnost udruga s kojom se ne može pohvaliti mnogo gradova. U udruge se mogu uključiti svi građani, svih starosnih skupina te na taj način kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Grad Crikvenica nastoji infrastrukturom pratiti potrebe udruga te je tako rekonstruiran objekt Stare škole u centru Crikvenice, koja je sada postala dom kulturi i udrugama u kulturi, a nova sportska dvorana pri Osnovnoj školi Zvonka Cara u službi je još veće kvalitete rada sportskih udruga i klubova kako bi i dalje postizali vrhunske rezultate. Rasterećena je time i gradska sportska dvorana te su otvoreni i novi termine za treninge klubova. Gradonačelnik je s ponosom istaknuo kako je grad Crikvenica grad sporta i zdravlja, a da će svoju turističku sezonu nastojati produžiti i izgradnjom bazena u centru Crikvenice koja će prije svega biti za građane Crikvenice, a onda naravno i za sve goste. Osim boćališta u Gornjem kraju koje je trenutno u fazi radova, najavio je i sportski centar Havišće koji je u projektiranju. Grad će i dalje podupirati udruge, a za iduću će godinu nastojati iznose za financiranje i povećati s obzirom da su potrebe sve veće, a iste sa sobom nose i hvale vrijedne rezultate.

Udrugama u kulturi, njih 12, ugovore je dodijelio predsjednik Gradskog vijeća Josip Friš; klubovima/udrugama, njih 17, sa područja zdravstva, odgoja i obrazovanja, prava nacionalnih manjina, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba dodijelila je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović, dok je ugovore klubovima iz područja sporta i tehničke kulture, njih čak 33 koji dobivaju i najviše sredstava, preko tri milijuna kuna, dodijelio gradonačelnik Damir Rukavina.

S obzirom da je ovo za nogometni klub Crikvenica velika godina, 100.-ta godina djelovanja, gradonačelnik je predstavniku nogometnog kluba uručio i zahvalnicu i cvijeće za tu zavidnu obljetnicu. Član uprave Stevo Mirić je najavio da će stoljeće rada kluba obilježiti prijateljskim utakmicama u kojima će slavljenici odmjeriti snage s mladom reprezentacijom Hrvatske, HNK Rijekom i Dinamom.