CRIKVENICA POSTALA UHPA-ina DOMAĆA DESTINACIJA 2017./2018.

8. rujna 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

kaštel crikvenicaCRIKVENICA – Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) prepoznala je intenzivni razvoj novih turističkih proizvoda te izuzetne rezultate i rast ostalih turističkih pokazatelja Crikvenice te je odabrala za domaću destinaciju godine 2017./2018.

Službeno potpisivanje Ugovora o marketinškoj suradnji održano je danas, 7. rujna 2017. u Crikvenici. Crikvenica će kroz zajedničku suradnju s UHPA-om biti istaknuta kao preporučena domaća destinacija od strane UHPA-e, i to u svim komunikacijskim i promotivnim kanalima Udruge usmjerene prema domaćem i stranom tržištu te publikacijama koje se distribuiraju na najveće turističke agencije, turoperatore i na ključne turističke sajmove u svijetu.

Uvodno se obratila Ivona Matošić, zamjenica gradonačelnika Grada Crikvenice, koja je istaknula da se raduje zajedničkom projektu Crikvenice i UHPA-e. Očekuje da će se u projekt uključiti što veći broj turističkih dionika, posebice na edukativne radionice koje imaju za cilj razvoj novih programa za emitivna tržišta. Nada se da će rezultat projekta biti produljenje sezone i povećanje potrošnje, što su i strateški ciljevi hrvatskog turizma.

Na suradnju s UHPA-om Marijanu Biondić, direktoricu Turističke zajednice Grada Crikvenice, potaknuo je mogući razvoj nove turističke ponude i novih paket aranžmana. Istaknula je impozantne turističke brojke koje je Rivijera Crikvenica ostvarila u razdoblju predsezone i sezone te se isti rezultati očekuju i u posezoni. Vjeruje kako će se u projekt uključiti svih šesnaest turističkih agencija koje djeluju na području Grada Crikvenice, što će rezultirati boljim korištenjem kapaciteta i sadržaja u destinaciji, osobito u dijelu godine u kojemu trenutno nisu dovoljno iskorišteni, odnosno u pred i posezoni. Pohvalila je dosadašnji rad UHPA-e i nada se uspješnoj suradnji.

Predsjednik UHPA-e, Tomislav Fain čestitao je na iznimnim turističkim rezultatima koji su zasigurno rezultat kontinuiranog višegodišnjeg rada svih djelatnika u Crikvenici. Naglasio je da je zajednički cilj u narednom razdoblju orijentirati se na razvoj proizvoda i rast turističkog prometa u pred i posezoni.
Istaknuo je kako 70 % organiziranog turističkog prometa van sezone dolazi posredstvom turističkih agencija pa se time moramo voditi i u ovom projektu, da se kroz marketinške aktivnosti stavi naglasak na daljnje jačanje suradnje turističkih agencija i odabrane destinacije koja će rezultirati novim specifičnim turističkim programima i ciljanom, odnosno fokusiranom promocijom na pojedine turističke niše.

Već sedmu godinu zaredom, UHPA kroz projekt domaće destinacije godine uspješno doprinosi boljem pozicioniranju, prepoznatljivosti i promociji destinacija kroz jačanje turističkog sektora.
-Osim što nas jako veseli početak nove suradnje, vjerujemo da će, uz ostale, i zahvaljujući ovome projektu naša destinacija postati još konkurentnija i prepoznatljivija na globalnom turističkom tržištu – zaključila je danas direktorica Marijana Biondić.