CRIKVENICA – počinje škola maškaranih tanci

17. siječnja 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

maškareCRIKVENICA – Svaki petak (počevši od 18.1.2019.), tijekom manifestacije Maškare 2019. u Crikvenici, održavat će se “Škola maškaraneh tanci” u restoranu hotela International, od 19:30 sati, pod vodstvom Elia Bašana. Cijena škole iznosi 50 kn (po petku, po plesnom paru), u što je uključena konzumacija 2 bezalkoholna pića.
Neki od popularnih plesova koje ćete imati priliku naučiti, ili osvježiti znanje, jesu polka, valcer, dvokorak i sl.
U subotu, 2. ožujka, za sve sudionike plesne škole, ali i za sve druge ljubitelje plesa i dobre zabave, održat će se plesno natjecanje – “Maškarani plesni maraton”.

Prijave:
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr
tel: 051/241-051