CRIKVENICA – Potkraj lipnja okončan je prvi ciklus ljetne škole plivanja i vaterpola pod nazivom “Morski konjić” u organizaciji Vaterpolo kluba Crikvenica.

Ciklus je trajao dva tjedna, tijekom kojeg je 16 malih polaznika (godište 2016.-2019.) usvojilo osnove održavanja na vodi, kretanja kroz vodu i plivanja. Školu su tijekom dva tjedna (šest radnih dana) provele na lokaciji bazena lječilišta “Thalassotherapia” trenerice Iva Valeria Ornik i Bianka Maria Ornik, koje su djeci kroz zabavu, u ugodnoj i opuštenoj atmosferi dočarale svu ljepotu i prednosti vodenog sporta.

Cilj “Morskog konjića” je:

– potaknuti djecu da u najranijoj dobi savladaju vještinu plivanja;
– proširiti bazu crikveničkih sportaša u vodenim sportovima (plivanje, vaterpolo) koji u Crikvenici imaju gotovo stoljetnu tradiciju;
– kroz povećanje masovnosti sportaša još više aktualizirati potrebu izgradnje zatvorenog bazena u Crikvenici.

Dakle, djeca će sudjelujući u ovom programu moći s vremenom sama odlučiti: ostati u plivanju, prijeći u vaterpolo ili se vratiti svojim matičnim sportovima bogatiji za jedno lijepo iskustvo. Zbog velikog su interesa formirane nove grupe, a ljetna škola plivanja broji 30-ak malih polaznika.

Cilj je ljetne škole plivanja i vaterpola formirati trajne sportske, natjecateljske grupe, kako bi se s treninzima nastavilo i najesen s onom djecom koja se pokažu ustrajna u treniranju plivanja i vaterpola.

Foto: Vaterpolo klub Crikvenica

GALERIJA: