CRIKVENICA / JADRANOVO – Društvo sportske rekreacije Jadranovo pozivamo na prve dvije ekološke akcije čišćenja podmorja koje će se održati u subotu, 4. ožujka, s početkom u 10:00 sati u Jadranovu, a mjesto okupljanja bit će plaža Tunera.

Ekološke akcije provodi Društvo sportske rekreacije Jadranovo u sklopu projekta „More bez otpada“ koji financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u partnerstvu s Gradom Crikvenicom i ŠRD-om „Tunera“.

Projektom u tri faze i organizacijom četiri ekološke akcije očistit će se približno 8000mpodmorja u Jadranovu. Očišćeni otpad će se izvaditi, mjeriti, sortirati te odložiti na ekološki prihvatljiv način. Cilj projekta je ukloniti i propisno zbrinuti otpad s morskog dna u Jadranovu te podignuti svijest građana i gostiju grada Crikvenice o problemu zagađenja mora, potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te odgovornom odlaganju otpada.

Izvađeni otpad izmjerit će se nakon dva pripremna početna urona u zimskom periodu, proljetnom i ljetnom kako bi se stekao uvid u količinu i vrstu prikupljenog otpada tijekom svake pojedinačne faze.

Otpad će uz pomoć prijavljenih volontera biti sortiran sukladno Zakonu i Strategiji gospodarenja otpadom. Akcije će provoditi šest ronioca uz pomoć šest ribara na brodicama i minimalno šest volontera u sklopu svake akcije.

(kv)