CRIKVENICA – građani mogu vidjeti na što se troši njihov novac

12. siječnja 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
Crikvenica

Crikvenica

CRIKVENICA – “Ovogodišnji proračun Grada Crikvenice planiran je sa svrhom ostvarenja nekoliko ciljeva. Neki ciljevi orijentirani su na dugogodišnji razvoj, što se moglo vidjeti i iz širokog spektra novih projekata koje smo planirali, dok su neki usmjereni podizanju kvalitete svakodnevnog života svih građana na novu, višu razinu”, navodi gradonačelnik Rukavina

“Kako ste se mogli upoznati u dosadašnjem procesu uključivanja javnosti u planiranje proračuna, kroz anketu o razvojnim projektima i savjetovanja s javnošću definirani su ključni razvojni projekti koji su i dio razvojnog programa Grada za period 2021.-2025. godine. Kroz te procese dobili smo jasnu sliku i povratnu informaciju što je građanima važno, koji su im prioriteti, i to je uključeno u investicijski horizont za razdoblje koje je pred nama.

I ove smo godine kroz više od 50 različitih programa i više od stotinu projekata naš proračun planirali kao razvojni proračun, gdje ćemo gotovo 1/3 proračuna, tj. 42 mil. kuna investirati u novu komunalnu infrastrukturu i ostale objekte i opremu u vezi s obrazovanjem, sportom, kulturom i ostalim područjima”, ističu.

“Planiramo maksimalno iskoristiti mogućnosti koje pruža financiranje iz EU fondova i ostalih izvora upravo za realizaciju projekata koje mi sami iz izvornog proračuna nismo u mogućnosti ostvariti, a taj iznos je za 2022. godinu u visini od 45 mil. kuna. Na taj način dobivamo financijski prostor za alokaciju sredstava na druga područja svakodnevnog života svih građana, civilnog društva, udruga, klubova i događanja koji uključuju veliki broj korisnika tih usluga i dižu standard života na ukupnom području grada.

Očekujući uspješnu godinu koja je pred nama zahvaljujem na svim vašim aktivnostima kojima ste nam pomogli da zajednički postignemo postavljene ciljeve”, navodi gradonačelnik Damir Rukavina.