U Sali za sastanke Gradske uprave Grada Crikvenice održan je danas prijem i dodjela ugovora poduzetnicima s područja grada Crikvenice, koji su u drugom krugu natječaja zadovoljili formalne uvjete i zahvaljujući tome dobili bespovratna sredstva Grada Crikvenice.

Ugovore im je u ime Grada uručila zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović. 

Nakon prvog kruga, u kojemu je dodijeljen najveći iznos do sada, preko pola milijuna kuna, iznos dodijeljenih sredstava ovaj puta je manji, ali ne i manje važan, naime, još je 6 poduzetnika primilo ukupno skoro 56.000,00 kuna.

Prilikom slijedećih izmjena i dopuna proračuna u planu je prijedlog povećanja iznosa za potpore poduzetnicima na način da svi poduzetnici koji su u ovoj godini podnijeli prijavu, a nalaze se na tzv. rezervnoj listi – ostvare pravo na dodjelu bespovratnih sredstava.

Bez obzira na utjecaj korona krize, crikveničko gospodarstvo i poduzetništvo nije „pokleknulo“, dapače, vrlo je aktivno, što dokazuje velik broj zaprimljenih prijava. 

Grad Crikvenica prepoznaje rad i trud koji poduzetnici ulažu u svoje poslovanje i razvoj istoga, te na ovaj način želi osnažiti i potaknuti razvoj poduzetništva na području grada. Poduzetnici znaju da će im Grad Crikvenice uvijek pružati potporu i na sve moguće načine izaći u susret kako bi im omogućio što kvalitetnije poslovanje. Nadamo se na ovaj način ne samo pomoći postojećim poduzetnicima, nego i privući nove, jer je napredak gospodarstva i poduzetništva u gradu Crikvenici vidljiv i stvaran, a po ovim i sličnim mjerama koje provodimo zaista i mjerljiv. “ – istaknula je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović.