CRESKI INSAJDER – MEDARIĆ: ZA ELEKTRANE PUTEM ZADRUGA, POPE: KOLIKO UOPĆE RADE ODBORI?

20. veljače 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Cres, mali grad zanimljive političke situacije

Cres, mali grad zanimljive političke situacije

CRES – Aktualni sat otvorio je vijećnik Fiorenco Pinezić koji je predložio bojanje fasade i popravak parketa zgrade Mjesnog odbora Martinšćica. Vijećnica Natalija Marelić Tumaliuan upitala je koliko je u proteklih pet godina uloženo u popravak vodovodne mreže, kad će započeti gradnja sunčane elektrane kod Orleca, te se zauzela za poboljšanje specijalističkih liječničkih usluga.

Vijećnik Dragan Medarić predložio je da se razmotri mogućnost financiranja izgradnje elektrane putem energetske zadruge, kao korak prema energetskoj neovisnosti otoka. Upitao je kada će se graditi kanalizacija u Loznatom, te kojim dokumentom konzervatori propisuju boje fasada na creskim kućama. Vijećnik Oliver Filipas ponovno je ukazao na ostavljeni stalak za suncobran na Trgu Frane Petrića, te ponovio svoje pitanje mogu li se vratiti planovi grada koji su nekad bili postavljeni na 4-5 mjesta u Cresu.

Jadranka Blatt smatra da je nedavno provedeni natječaj za prodaju nekretnina pokazao da je veliki nedostatak Grada to što nema registar nekretnina. Također je upitala planira li Grad pripomoći lovačkim društvima nakon odluke ministra poljoprivrede Tolušića o izlovu divljih svinja do biološkog minimuma, te ima li Grad u planu, zajedno s Turističkom zajednicom, organizirati akciju uređenja okućnica i općenito grada kako bi turistička sezona bila dočekana cvijećem, a ne smećem.

Dulja se rasprava povela o radu Odbora za urbanizam što je potaknuo vijećnik Stjepan Vodenac primjedbom da dobar dio članova nije dobio obavijest o održavanju sjednice, ni potrebne materijale, a niti informaciju da će njoj prisustvovati potencijalni investitori. Predsjednik Vijeća i Odbora za urbanizam Marčelo Damijanjević kazao je da ni sam do zadnjeg trenutka nije znao da će investitori doći. Tema sjednice Odbora bila je izrada urbanističkog plana kampa kod Lubenica i izmjene Prostornog plana Grada Cresa na inicijativu dviju tvrtki, samo kao informacija za članove odbora i bez zaključaka, objasnio je Damijanjević.

Gradonačelnik Kristijan Jurjako odgovorio je vijećnici Marelić Tumaliuan da psihijatar, fizijatar i okulist već dolaze u Cres i to na trošak HZZO-a. Uskoro će u Cres stići i ultrazvuka na trošak Doma zdravlja, što će omogućiti dolazak drugih specijalista.

Zamjenik gradonačelnika Marin Gregorović odgovorio je Pineziću da uređenje prostorija u Martinšćici ne iziskuju velika sredstava pa će se odraditi. Vijećnici Marelić Tumaliuan rekao je da će pitanje o vodoopskrbi proslijediti komunalnom društvu, a o elektrani HEP-u koji je izvođač, ali ima informaciju da je izabran izvođač za gradnju elektrane. Medariću je odgovorio da se razmišlja i o takvom modelu financiranja elektrane, što ovisi o interesu lokalnih dionika, a kanalizacija za Loznati se projektira. Što se tiče boje fasada ne zna koji dokument je temelj za uvjete koje propisuju konzervatori, ali predlaže okrugli stol na kojem bi se problematika raspravila. Filipasu je odgovorio da je zakupoprimac zatražio korištenje javne površine i za stalak za suncobran, ali ako to izaziva prijepore može se ukloniti. Složio se sa stavom vijećnice Blatt da Gradu treba registar nekretnina te da bi taj dokument trebao biti gotov do kraja kolovoza, a dobra je inicijativa za uređenje okućnica. Što se tiče lova, ispitat će se s lovačkim društvima kakve su njihove mogućnosti, no smatra da se problem divljih svinja na otoku neće riješiti samo lovnim metodama.

Vijećnik Josip Pope predložio je da svi odbori gradskog vijeća podnesu izvješće u kojem će odgovoriti koliko puta su se sastali, koliko su točaka dnevnog reda obradili te kakva je prisutnost članova odbora na sjednicama.

Pročelnica Patricija Purić obrazložila je Odluku o izmjeni odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa kojom će se omogućiti zapošljavanje voditelja projekta. Europski projekt VALUE (EnVironmental And cultUral hEritage development) iz Programa prekogranične suradnje Italija- Hrvatska ukratko je objasnio ravnatelj Otočne razvojne agencije dr. Ugo Toić. Projektu VALUE, u kojemu su Cresu partneri Regionalni park Delta del Po, Regija Veneto, Regija Emilia Romagna, “Delta 2000″, Grad Kaštela i Grad Korčula, dodijeljeno je ukupno oko 3,25 milijuna eura, od čega Cresu više od 406 tisuća eura. Ovaj projekt podrazumijeva obnovu i uređenje 70-ak kilometara tradicijskih puteva od krajnjeg sjevera otoka Cresa do Ilovika, kao dio budućeg pješačkog puta “Apsyrtides”. Odluka je prihvaćena jednoglasno, a u raspravi su sudjelovale Sanja Tomić i Jadranka Blatt.

Odluku o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika obrazložila je pročelnica Purić te je, bez rasprave, prihvaćana s jednim suzdržanim glasom.