CRES SE ZADUŽUJE ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA, DOGRADNJU VRTIĆA, SANACIJU DEPONIJA…

10. travnja 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Cres

Cres

CRES – Predloženo je da se Grad Cres zaduži za financiranje sljedećih investicija: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, Dogradnja Dječjeg vrtića Girice, Sanacija deponija Pržići, Izgradnja prometnice SU2, Izgradnja prometnice Loznati, te Izgradnja prometnice KP4. Navedene investicije planirane su u proračunu Grada Cresa za 2020. godinu i njihova ukupna vrijednost iznosi 21.718.750,00 kn. Grad Cres kreditno će se zadužiti za realizaciju tih investicija kod Erste&steiermarkische banke d.d. u visini od 9.800.000,00 kn, s počekom od 1 godine i 9 mjeseci, rokom povrata kredita od 5 godina po isteku počeka, s kamatnom stopom od 0,97 % godišnje fiksno, bez ikakvih naknada.

Uvjete je pročelnica Kremenić ocijenila izuzetno dobrima, te obrazložila da su ta sredstva neophodna kako bi se mogle predfinancirati investicije koje su u tijeku dok se za njih ne dobiju europska sredstva.

Gradonačelnik Jurjako objasnio je da su navedene investicije u fazi realizacije i građevinske tvrtke jedine koje u trenutnim okolnostima mogu poslovati. Stao je tijek novca pa tako i svi gradski prihodi, te Grad nema odakle plaćati situacije koje pristižu. Ukoliko ih ne plati zatvorit će se gradilišta, ljudi u građevinskim tvrtkama će završiti na ulici, a propast će europska sredstva koja Grad očekuje. „Možemo razgovarati o projektima koje nismo započeli, ali ako zaustavimo projekte koji su već u tijeku, zaustavit ćemo gospodarstvo i Grad će ostati mnogima dužan“, naglasio je Jurjako koji smatra da je pred vijećnicima velika odgovornost: „Blokirati Grad kao instituciju ili nastaviti s investicijama uz pomoć kredita“.

Ferlora je objasnio o čemu se radi na primjeru jedne od investicija koje su u tijeku: “Za prometnicu SU2, više od pola investicije je plaćeno, a eventualno nenastavljanje radova značilo bi da moramo vratiti i ono što smo dobili, a ostatak ne bismo ni dobili”.

ZA je glasovalo 11 vijećnika, protiv je bila Jadranka Blatt (iako je navela da je za zaduživanje, ali ne u ovom trenutku), a suzdržan Oliver Filipas. 

Predsjednik Vijeća Damijanjević mišljenja je bio da treba nastaviti projekte kod kojih je veliko učešće EU, a takve su i smjernice Vlade. “Ako Grad upadne u probleme zbog zaduživanja, onda će tu uskočiti Vlada, bar je to dosad tako bilo. Ako ste pratili mišljenja ekonomista, puno ih kaže da je baš ovakva situacija krize pravi trenutak kada gradovi i države moraju investirati”, ustvrdio je Damijanjević i dodao da kad je već upitna turistička sezona, treba držati građevinu kao drugu djelatnost. „O svima nama koji radimo u privatnom sektoru neće misliti nitko drugi koliko Grad Cres“, zaključio je Damijanjević.

Kristijan Jurjako

Kristijan Jurjako

Jadranka Blatt se složila da su uvjeti kredita odlični, ali smatra da se ne treba zaduživati u ovakvoj situaciji već je predložila da stručne službe utvrde gdje se mogu postići uštede, da se projekti odgode za jesen i da udruge smanje programe. “Jesam za zaduživanje, ali danas ne“, zaključila je Blatt.

S njom se složio i Oliver Filipas, kao i Natalija Marelić Tumaliuan, koji također smatraju da prvo treba vidjeti gdje se u proračunu mogu naći dodatna sredstva, gdje se može rezati u rashodovnoj strani, a gdje ostvariti dodatne prihodi.

U raspravi su sudjelovali i ostali vijećnici, većina ih je iskazala skepsu zbog zaduživanja, ali i stav da započete radove treba dovršiti.

Stjepan Vodenac izrazio je mišljenje da se u raspravi napadalo na osjećaje komentarom o radnicima gradilišta koji neće dobiti plaću, a da se pritom ne uzima u obzir stotine koji neće dobiti ni posao. „Ako pomažete građevinskim firmama, što je s onima koji su digli kredite za obnovu apartmana, a izvjesno je da neće biti nikakve sezone”, upitao je Vodenac.

Sanja Tomić predložila je da se odobri podizanje kredita, ali da Vijeće kontrolira kako gradonačelnik upravlja tim sredstvima. S time su se složili i ostali vijećnici pa je uz izvorni prijedlog odluke dodan zaključak da je gradonačelnik, nakon očitovanja Ministarstva financija, obvezan zatražiti suglasnost Gradskog vijeća na potpis ugovora s bankom. Za takvu odluku glasovalo je 11 vijećnika, protiv je bila Jadranka Blatt, a suzdržan Oliver Filipas. (kv)