CRES – DJEČJI VRTIĆ “GIRICE” UPISUJE

16. siječnja 2022. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
vrtić djecaCRES – Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021./2022.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01.04.2015. do 31.03.2016. godine.
Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Program u trajanju od 250 sati provoditi ćemo u razdoblju od 1.2.2022. do 31.5.2022. godine (od 12:30 do 15:30).
Prijave se vrše u Dječjem vrtiću Girice, Cres (Šetalište 20. travnja 52 i 54) u uredu psihologa od 24. do 28. siječnja 2022. od 08:00 do 15:00.
Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
• preslike osobnih iskaznica roditelja
• potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
• nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (ukoliko postoje)
• ispunjeni obrazac Zahtjev za upis djeteta u predškolu koji se preuzima sa web stranice http://www.dvgirice-cres.hr/index.php/programi/obrasci