CITY BUS SVAKIH SAT VREMENA

14. svibnja 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Bus_2CRIKVENICA / SELCE – City bus iz Crikvenice prema Selcu vozi svakih sat vremena i to u: 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 i 21:30 sati.
City bus iz Selca polazi svaki puni sat i to: u 18:00, 19:00, 20:00, 21:00. Posljednja vožnja City busa biti će u 22:30.

Stajališta City Busa za ovu prigodu su u Crikvenici na autobusnoj stanici, a u Selcu ispred hotela Katarina.