BRUXELLES POHVALIO RIJEKU – Europska komisija istaknula riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja

17. listopada 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka korzoRIJEKA – Europska komisija objavila je analizu politika obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU za 2018. godinu. U dijelu analize koji se bavi Hrvatskom posebno je istaknut riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja.

Publikacija naziva Education and Training Monitor 2018 obuhvaća pojedinačnu analizu stanja 28 zemalja članica EU. Temelji se na suvremenim kvantitativnim i kvalitativnim dokazima s ciljem prikaza i ocjene glavnih i aktualnih mjera obrazovne politike u zemljama članicama EU, s naglaskom na razvoj u razdoblju od sredine 2017. godine. Prilikom analize, za svaku je pojedinu zemlju članicu izrađen i prikaz stanja u području Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO).

Rezultati komparativnog istraživačkog programa Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća, za Hrvatsku pokazuju kako hrvatski učenici posjeduju ispodprosječno znanje u područjima kao što su volontiranje u zajednici ili organiziranje i provođenje kampanje za ostvarenje određenog cilja. Osim toga, rezultati iznose činjenicu kako učenici iz Hrvatske pokazuju nižu razinu povjerenja u javne institucije, vladu, parlament, političke stranke i medije u usporedbi s drugim zemljama.

Analiza je pokazala kako je, na razini Hrvatske, jako malo vremena posvećeno građanskom obrazovanju te je ukazala na slabu pripremu učitelja za poučavanje o tim važnim temama. Hrvatska je, uz Portugal, zemlja članica EU koja je posvetila najmanji fond sati građanskom odgoju i obrazovanju, uključujući provođenje GOO-a kao zasebnog predmeta i kao međupredmetne teme.

Također, analiza pokazuje kako u Hrvatskoj, kao i u većini drugih EU zemljama, nema učitelja specijaliziranih za poučavanje GOO-a. No, osim toga, u Hrvatskoj ne postoje nacionalni propisi koji definiraju pedagoške kompetencije potrebne za uspješno poučavanje GOO-a. Povrh toga, hrvatski učitelji imaju znatno manje prilika za sudjelovanje u edukacijama i treninzima na temu GOO-a od EU prosjeka.

Grad Rijeka prepoznao je taj problem te reagirao još 2016. godine kada je organizirana prva edukacija za 24 riječka učitelja na temu poučavanja GOO-a. Opsežnu edukaciju osmislili su i proveli Forum za slobodu odgoja, GONG i Centar za mirovne studije te je vrlo pozitivno evaluirana. Navedeno je jasno ukazalo na veliku potrebu za provođenjem ovakvog oblika usavršavanja te je Grad Rijeka do danas organizirao ukupno tri ciklusa edukacija i kroz sedam modula (Volontiranje u radu s djecom i mladima, Uvod u ljudska prava, Medijska pismenost, Politička pismenost, Participativna metodika, Obrazovanje protiv korupcije, Edukacija o Europskoj uniji) educirao više od 60 riječkih učitelja.

Analiza zaključno navodi kako uvođenje GOO-a u Hrvatskoj ovisi o inicijativama s lokalne i regionalne razine. Naglašeno je kako 2017. godine Grad Rijeka uveo GOO u osnovne škole kojima je osnivač kao izvannastavnu aktivnost. Napomenuto je kako je, nakon pozitivne vanjske evaluacije riječkog programa, provedba proširena na još 11 jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj te se tako sada provodi u, po broju stanovnika, trećem i četvrtom najvećem gradu u državi.

Osnovna razina odgoja i obrazovanja GOO-a odnosi se na poučavanje učenika praktičnim znanjima i vještinama, kao i na razvijanje kompetencija koje će im biti potrebne za aktivno sudjelovanje u današnjem društvu te za obnašanje različitih uloga u odrasloj dobi u državi demokratskog uređenja. Stjecanje znanja u smislu usvajanja činjenica i generalizacija samo po sebi nije dostatno za život. Učenike valja poučiti kako stečena znanja primijeniti u svakodnevnom životu i snaći se u novim i nepoznatim situacijama. Kako prepoznaje i analiza Europske komisije, Grad Rijeka prvi je grad u Hrvatskoj koji je na sustavan način uveo GOO kao zaseban predmet u osnovne škole. Taj je izuzetno važan korak naprijed učinjen s ciljem jačanja društvene i političke participacije građana, poštivanja ljudskih prava, radničkih prava, osnaživanja međukulturnog razumijevanja i demokracija, razvoja volonterstva i aktivizma te međuljudskih odnosa i održivog razvoja. U duhu dugogodišnjeg odgovornog ponašanja prema obrazovanju, Grad Rijeka je, s brojnim važnim partnerima, građankama i građanima Rijeke, uveo GOO kao sveobuhvatan predmet koji učenike uči o njihovim, ali i tuđim, pravima i obavezama, omogućavajući im bolje razumijevanje svoje uloge u demokratskom državnom uređenju te imajući na umu važnost poštivanja svih članova zajednice.