BAKARAC – Uređenje bakaračke rive

26. studenoga 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
Tunera u Bakarcu

Tunera u Bakarcu

BAKARAC – Potpisan je s izvođačem radova Aneks ugovora za dodatne radove na sanaciji obalnog platoa u Bakarcu, kako bi se u potpunosti obnovila i napukla riva oko prve kućice prema tunerama u vrijednosti od 228.620,00 kuna, čime se ukupna investicija na saniranje obale u Bakarcu penje s 978.700,00 kuna na 1.207.320,00 kuna.

Sredinom mjeseca rujna 2021. godine započeli su radovi na sanaciji obalnog platoa u Bakarcu. Svrha radova je sanacija postojećeg obalnog platoa sunčališta u Bakarcu koja obuhvaća sanaciju obalnog potpornog zida i betonske podloge sunčališta, s ciljem osiguranja sigurnog korištenja za potrebe kupača, šetača i ostalih korisnika pomorskog dobra.  Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s tvrtkom ALPHA SUB, obrt za podvodne radove, iz Rijeke na ukupnu vrijednost radova u iznosu od 978.700,00 kn s PDV-om, a ovim aneksom Ugovora taj je iznos uvećan na 1.207.320,00 kuna.  Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

Ovaj projekt sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske temeljem Odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godini.

(kv)