BAKAR – stipendije uspješnim studentima i učenicima

17. studenoga 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
FOTO: ARHIVA

 BAKAR – Gradonačelnik Grada Bakra donio je dana 02. studenoga 2020. godine Odluku o dodjeli stipendija uspješnim studentima i učenicima s područja Grada Bakra, sukladno odluci o stipendijama Grada Bakra.

Pravo na studentsku stipendiju Grada Bakra za akademsku godinu 2020./2021. ostvarili su slijedeći studenti:

Ana Pavletić, Petra Šporčić, Margareta Širola, Paula Devjak, Marko Lužaić, Andrea Petrovski, Ana-Marija Viljušić, Paola Vukonić, Mia Dragičević, Enida Smajlović, Ana Glasnović, Marina Bistričić Karlo Blažina, Sara Marohnić, Mila Stazić, Karmela Adžić, Tin Pavletić, Erika Jokić, Frano Budimir, Ante Polić, Iva Pešut, Bernard Vušković, Marijana Lopac, Emilia Rukavina, Danijel Marjanović, Patricia Cibić, Renata Vičević, Lara Blažina, Mauro Mičetić, Antonija Mlacović, Nives Ban, Damjana Kučan i Daria Ljevar.

Pravo na učeničku stipendiju Grada Bakra za školsku godinu 2020./2021. ostvarili su slijedeći učenici:

Marija Majetić, Dora Pribanić, Nataša Radešić, Bruno Vladislović, Karlo Musinov, Matea Milković, Ema Talan, Martina Grubišić, Mario Ružić, Matija Štraser, Petar Božović, Rea Babić, Tonka Mijaljević, Matej Sobol,  Mihael Matijević, Nika Pirić, Leon Žagar, Sanjin Anić, Martina Vidović, Ivan Cuculić, Danijela Jakovac, i Ana Cuculić.

Studentske stipendije dodjeljuju se u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, odnosno 800,00 kuna mjesečno za socijalne stipendije, dok učeničke stipendije iznose 500,00 kuna mjesečno, odnosno 600,00 kuna mjesečno ukoliko se radi o socijalnim stipendijama.

Svim ovogodišnjim dobitnicima stipendija čestitamo na ostvarenom uspjehu i nadamo se da će i u ovoj akademskoj/školskoj godini nastaviti s izvrsnim rezultatima.