BAKAR DOBIO GOTOVO 10 MILIJUNA ZA „GOSPODARSKO SREDIŠTE HRVATSKOG PRIMORJA“

3. lipnja 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
Gradu Bakru za projekt „GOSPODARSKO SREDIŠTE HRVATSKOG PRIMORJA“ 9.961.949,35 kuna EU sredstava

 BAKAR – Svečano dodjeljena Odluka o financiranju projekata temeljem Poziva „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“  iz programa „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt Grada Bakra “Gospodarsko središte hrvatskog primorja”.

Naime, Grad je u rujnu 2017. godine na otvoreni Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ u okviru programa prijavio projekt „Gospodarsko središte hrvatskog primorja“.

Svrha projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo. Projekt obuhvaća Izgradnju i opremanje dviju prometnica u Industrijskoj zoni Kukuljanovo i to prometnicu oznake B 7.6 – E.1 (prva dionica) dužine 1.100 metara i prometnicu B 5.4 – B 9.1 dužine 350 metara.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.186.115,23 kuna od čega prihvatljivi troškovi iznose 24.574.679,37 kuna. Financijska potpora EU: 9.961.949,35 kuna (intenzitet potpore 40,5376190%).
Izgradnjom i opremanjem infrastrukture duž 28.962 m2 ostvarit će se preduvjeti za investicije u vidu izgradnje novih poduzetničkih kapaciteta. Izgradnjom kompletne komunalne, energetske, elektro komunikacijske i prometne infrastrukture, povećat će se kapaciteti Industrijske zone za daljnji razvoj i pružanje potpore poduzetništvu.
Širenjem i opremanjem poduzetničke infrastrukture povećava se privlačnost lokacije za investitore koji bi daljnjim ulaganjima u izgradnju novih poduzetničkih kapaciteta osigurali dodatno 300 novih radnih mjesta u periodu od 2 godine nakon provedbe projekta.

Grad Bakar za vrijeme ove Vlade uspješno je realizirao niz projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. Do sada je dobiveno 1.719.206,50 kuna za rekonstrukciju i prenamjenu dijela zdravstvene stanice Škrljevo – Kukuljanovo u dječji vrtić koja započinje tijekom ljetnih mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.409.080,16 kuna. Opći cilj provedbe projekta je doprinijeti poboljšanju lokalnih temeljnih usluga u Gradu Bakru, odnosno unaprijediti kvalitetu organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece. Specifičan cilj projekta je povećati smještajne kapacitete Dječjeg vrtića Bakar za do 20 djece više u odnosu na postojeći broj, zaposliti 3 dodatno potrebna djelatnika vrtića (2 odgajatelja i spremačicu) te osigurati adekvatne uvjete za boravak djece i djelatnika vrtića.
Uz financijsku pomoć Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u tijeku je izgradnja kružnog raskržja s komunalnom infrastrukturom na spoju državne ceste D501 sa županijskom cestom Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina, te rekonstrukcija građevina javne i komunalne infrastrukture na spoju državne ceste D501 sa županijskom cestom Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina, te rekonstrukcija građevina javne i komunalne infrastrukture. Ugovorena vrijednost radova: 3.429.998,30 kn (bez PDV-a).

Grad Bakar trenutno je kao partner uključen u još dva projekta sufinancirana EU sredstvima: projekt Kulturno-turistička ruta „Putevima Frankopana“ i projekt „Znanjem do posla“.

U projektu Kulturno-turistička ruta „Putevima Frankopana“, nositelj kojeg je Primorsko-goranska županija, a koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kao jedan od 12 partnera sudjeluje i Grad Bakar. Svrha projekta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 1.235.178,96 kuna od čega je 72,92% sufinancirala EU.

Projekt Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“ kojeg u 100%-tnom iznosu od 1.030.775,00 kuna financira EU kroz Europski socijalni fond zajednički provode Općina Viškovo, Grad Bakar i Općina Skrad. Projekt je osmišljen kao mjera aktivne politike zapošljavanja ciljnih skupina koje su izgubile motivaciju i vjeru u pronalazak radnog mjesta. Motivacijom i edukacijom polaznika marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlenih i korisnika minimalne zajamčene naknade) na način da će im se osigurati stjecanje stručnih znanja i kompetencija u zanimanjima u kojima je sve veći deficit radnika, omogućiti ravnopravan položaj na tržištu rada te u konačnici zaposlenje. Kako bi se dodatno pripremilo polaznike za rad u stvarnom okruženju educirat će se zaposlenici Općine Viškovo, Grada Bakra i Općine Skrad kako bi mogli sudjelovati u mentoriranju polaznika (individualne konzultacije) tijekom održavanja edukacije, a sve s ciljem postizanja gospodarskog rasta, zapošljavanja i sukladno tome uspostave konkurentnog gospodarstva s visokom razinom zaposlenosti. Sveukupno radi se o 13 programa obrazovanja s 55 polaznika odnosno za Grad Bakar 16 polaznika u 11 različitih programa osposobljavanja. Projektom se promovira ciljani, moderan i prihvatljiv pristup cjeloživotnom učenju i usavršavanju koji direktno utječe na poboljšanje osobnih vještina pojedinaca koji su trenutno zaposleni.