ATRAKTIVNA NEKRETNINA U IKI IZNOVA NA PRODAJU

8. rujna 2019. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Natječaj za prodaju nekretnine u Iki

Rok za podnošenje ponuda 7. listopada 2019.

Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine, poslovne zgrade i dvorišne zgrade s pripadajućim dvorištem, ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici u Iki Gradsko je vijeće Grada Opatije donijelo na sjednici održanoj 30. srpnja ove godine. Riječ je nekretnini u kojoj je smješten salon za prodaju namještaja 2MD.

Procjena vrijednosti nekretnine izrađena je u rujnu 2018. te prema njoj tržišna vrijednost nekretnine iznosi 9.050.000,00 kn. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni uvećanoj za 20%, što ukupno iznosi 10.860.000,00 kn. 

Prema UPU naselja Ika-Oprić čestica se nalazi u zoni M2, mješovita namjena pretežno poslovna, osim stanovanja. Na lokaciji se tako može smjestiti široki spektar poslovnih sadržaja (ugostiteljsko-turističke, zabavne, sportske, rekreacijske, trgovačke, uslužne, društvene i druge namjene).

Rok za podnošenje ponuda je 7. listopada, a detalji natječaja su dostupni na donjoj poveznici. NATJEČAJ

(kv)