AKTIVNOM PROMETNOM SIGNALIZACIJOM POBOLJŠAVA SE SIGURNOST U PROMETU

5. prosinca 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
divljač

divljač

CRIKVENICA – Na području Grada Crikvenice će se najkasnije do kraja siječnja 2021. godine postaviti suvremena prometna signalizacija, tako zvani aktivni prometni znak koji upozorava na divljač kada ju detektira. Time se štiti divljač i vozači te će se sigurno smanjiti broj naleta vozilom na životinje na području našeg grada.

Primorsko-goranska županija s partnerima provoditelj je prekograničnoga Programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska V-A 2014.-2020 godine – projekt Carivora Dinarica kojemu je svrha očuvanje populacije vuka, risa i medvjeda. Jedan od načina njihove zaštite je postavljanje  svijetlećeg prometnog znaka na državnoj cesti D8 kod skretanja za naselje Jadranovo koji vozače upozorava na prisutnost divljači. Naime, elaboratom „Projekt analiza mikrolokacije za postavljanje aktivne prometne signalizacije u skladu s EU projektom Carivora Dinarica“  izrađenim za potrebe provedbe projekta potvrđeno je da je jedna od lokacija gdje je najučestaliji nalet divljači na vozila dionica Jadranske magistrale na državnoj cesti D8 od benzinske crpke „Lukoil“ do priključka za naselje Jadranovo.

S obzirom da isto iziskuje postavljenje jednog para dinamičkih znakova „Divljač na cesti“ na lokacijama uz cestu, odnosno česticama koje su privatne, napravljene su predradnje od strane Grada Crikvenice u suradnji s Mjesnim odborom Jadranovo kako bi se stekli svi uvjeti za postavljanje. Maksimalna dužina detekcije divljači je 200 metara te se postavljaju dva prometna znaka uz cestu i šest stupića sa senzorima, po tri s obje strane kolnika. Senzori će biti povezani s prometnim znakom te kada životinja uđe u zonu detekcije, prometni znak će se aktivirati.

Uistinu nam je drago da je projektom prepoznat ovaj problem i da je projekt ponudio rješenje na jedan sofisticiran i kvalitetan način. Vozači će sada na toj dionici gdje je nalet divljači najučestaliji biti signalizacijom na vrijeme upozoreni na prisutnost divljači u blizini, te moći na vrijeme prilagoditi vožnju novonastalom uvjetu. Bez obzira na navedeno, apeliramo na vozače da uvijek voze oprezno i drže se ograničenja brzine – kazala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.