668 RIJEČANA NA LISTI PRIORITETA ZA STAN

13. prosinca 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Gradonačelnik je na kolegiju usvojio konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam, na kojoj se nalazi 668 Riječana, čiji je redoslijed na listi utvrđen nizom kriterija, od duljine prebivanja na području Rijeke i godina radnog staža ostvarenim u RH do broja maloljetne djece i djece na redovitom školovanju, zdravstvenog i socijalnog stanja ili pak godina života. Na javni poziv za podnošenje zahtjeva za uvrštenje u listu pristiglo je 763 zahtjeva, od čega 93 zahtjeva nije udovoljavalo uvjetima natječaja, dok su samo dva zahtjeva stigla izvan roka. Tome je zasigurno pridonijela i činjenica da je Grad Rijeka na svojim web-stranicama i prije samog javnog poziva objavio kriterije i obrazac zahtjeva, kako bi građani imali dovoljno vremena za sakupljanje dokumentacije i predaju zahtjeva. Na prijedlog Konačne liste pristiglo je 48 prigovora, a s time da je pozitivno riješeno pet prigovora. Konačna lista bit će objavljena na oglasnim pločama Grada Rijeke na Titovom trgu 3 (prizemno) i Centra za socijalnu skrb, kao i na web-stranici Grada Rijeke. (kv)