400.000 KUNA BESPOVRATNIH POTPORA PODUZETNICIMA ZA PROŠIRENJE TERASA BEZ NAKNADE

8. svibnja 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
400.000 kuna bespovratnih potpora poduzetnicima za proširenje terasa bez naknade

“Uz brojne mjere koje je donio Grad Crikvenica kako bi čim više olakšao poslovanje poduzetnika u gradu Crikvenici i u uvjetima pandemije COVIDA-19 Grad nakon raspisa javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2020. godinu donio je još jednu iznimno važnu poticajnu odluku za ugostitelje”, navode iz Grada.

“Iznimno važan segment gospodarstva Grada Crikvenice čine lokalni ugostitelji, pa Grad brine o uvjetima njihova poslovanja i za vrijeme primjene protuepidemijskih pravila o socijalnoj distanci u kafićima, barovima i restoranima. Stoga će Grad Crikvenica svojim ugostiteljima pomoći na način da im omogući proširenje terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama bez dodatne naknade, na lokacijama na kojima je to tehnički moguće i uz prethodni zahtjev zainteresiranog lokala”, ističu.

Naime, Grad Crikvenica će, kao privremenu mjeru, odobriti ugostiteljskim objektima mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učinit .Zahtjevi za proširenjem terasa na javnim površinama podnose se Odjelu za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice, a procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donosit će, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice. Ukoliko za tim bude potrebe, na sličan ćemo način nastojat pomoći i korisnicima koncesijskih odobrenja na plažama, koji poput ugostitelja čine vrlo važan segment turizma i gospodarstva Grada. – navodi zamjenica crikveničkog gradonačelnika Silvia Crnić.

Iznos sredstava planiranih za dodjelu putem ovog javnog poziva veći je od 400.000 kuna.

Ovaj program mjera donesen je u suradnji s poduzetnicima s područja Grada i već u prva dva dana od raspisa javnog poziva polučio veliki interes među prijaviteljima. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Crikvenice za 2020. godinu, a najkasnije do 15. lipnja 2020. g. Gradske službe kao i Poduzetnički centar stoje na raspolaganju svim poduzetnicima za pomoć i podršku prilikom pripreme dokumentacije za prijavu na javni poziv.