GRADOVI I OPĆINE NA KVARNERU IMAJU TRANSPARENTAN PRORAČUN

7. srpnja 2021. | Kategorija: Hrvatska

nstitut za javne financije predstavio je rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Većina općina i gradova na Kvarneru i je ove godine ocijenjena petom, najvišom razinom transparentnosti. To znači da pored javne i lako dostupne objave svih traženih proračunskih dokumenata, kontinuirano se unaprjeđuje i razvija nove komunikacijske kanale putem kojih informira mještane o aktivnostima i projektima.

Transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i  razumljive informacije o proračunu i prvi je korak prema pozivanju na odgovornost za prikupljanje i trošenje javnog novca. Objavljivanjem rezultata istraživanja želi se ukazati na važnost proračunske transparentnosti kojom se poboljšava komunikacija i povjerenje građana, ali i potiče transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti.