VIJEĆE VIŠKOVA: MARIŠĆINA JOŠ NIJE RIJEŠENA TEMA

5. lipnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

 

Marišćina

Marišćina

VIŠKOVO – U Domu hrvatskih branitelja sinoć je održana 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Nakon tri e-sjednice, vijećnici su se sastali „uživo“ nakon puna tri mjeseca, sve zbog epidemije koronavirusa. Sinoć je tako usvojeno je niz važnih odluka. Prije svega se to odnosi na 2. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Ovaj najvažniji prostorno-planski dokument svake općine donesen je sa samo jednim glasom protiv što dokazuje da je napravljen kvalitetan dokument kojim su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj Viškova u svim područjima. Izmjenama i dopunama Plana osigurano je učinkovito i održivo upravljanje razvojem područja općine što uključuje ne samo planiranje s ekonomskog i društvenog aspekta, nego i prostornog i strateškog, pri tome uvažavajući pozitivne zakonske propise, regionalne i nacionalne strateške politike, ali i promjenjive okolnosti u okruženju. Osim usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske županije, kao i ostalim važećim propisima koji imaju reperkusija na prostor, najvažnija ostvarenja II. izmjena i dopuna plana su: korekcija građevinskog područja i uvjeta gradnje u građevinskom području i izvan građevinskog područja, utvrđivanje područja za građenje, unaprjeđenje prometnog sustava, unaprjeđenje sustava komunalne i ostale infrastrukture, omogućavanje daljnjeg gospodarskog i društvenog razvoja prostora, unaprjeđenje kvalitete života i standarda za sve mještane, definiranje mreže društvenih i javnih objekata.

Druga važna točka sinoć je bila Odluka o donošenju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik na području mjerne postaje Marišćina. Akcijski plan usvojen je jednoglasnom odlukom 15 nazočnih vijećnika. U njemu su definirane opsežne, sveobuhvatne i konkretne mjere koje će operater ŽCGO Maršićina tvrtka Ekoplus morati poduzeti kako bi se kvaliteta zraka vratila u 1. kategoriju.

Dio mjera na Marišćini se već poduzima te su za njih osigurana značajna financijska sredstva. Za provođenje ostalih mjera morat će se osigurati dodatna sredstva, a Općina Viškovo će temeljem usvojenog Akcijskog plana inzistirati da se sredstva osiguraju i mjere provedu. Općinskom vijeću sinoć je prezentirana i Studija opravdanosti sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo o kojoj će se u narednom razdoblju još raspravljati te definirati da li će takav sustav uvesti Općina Viškovo samostalno ili u suradnji s Gradom Kastvom čijem će se gradskom vijeću Studija također prezentirati.

Jednoglasno su usvojene i Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program za djecu s teškoćama u razvoju te Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Sukladno tome, prava iz tih Odluka ubuduće će imati i stranci koji nemaju stalni boravak u Hrvatskoj, ali imaju privremeni boravak u Općini Viškovo.

Ista prava, uz ispunjavanje ostalih kriterija, moći će ostvariti i roditelji koji su u postupku razvoda, ali još nije donesena pravomoćna presuda o razvodu  braka. Jednoglasno usvojenim izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći, prava iz te Odluke moći će ostvariti i stranci koji nemaju stalni boravak u Hrvatskoj, ali imaju privremeni boravak u Općini Viškovo. Odluke koje se tiču stranih državljana donesene su ponajprije zbog činjenice da do stjecanja statusa stalnog treba proći najmanje 5 godina. (kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone