ŠMRIKA – izvođenju radova na građenju i opremanju dječjeg igrališta kod Društvenog doma Šmrika

9. veljače 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

djeca igrališteŠMRIKA – U mjesecu veljači 2021. godine počinjemo s radovima na građenju i opremanju dječjeg igrališta u naselju Šmrika, u blizini Društvenog doma Šmrika, na katastarskoj čestici 772/1 u katastarskoj općini Šmrika.

Radovi obuhvaćaju: građevinske radove na pripremi, izradi i uređenju površina predviđenih za smještaj dječjeg igrališta, dobavu i ugradnju sprava za dječju igru (ljuljačka, klackalica na opruzi, kućica za penjanje, njihalica na opruzi, kombinirana igračka s toboganom i dijelovima za penjanje), kao i dobavu i ugradnju parkovne klupice i dekorativne kante za zbrinjavanje otpada. Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 154 m2. Ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 45 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao i otvaranja gradilišta.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u visini potpore od 80% na temelju potpisanog ugovora između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Kraljevice. Program ruralnog razvoja – ulaganje u građenje i opremanje dječjeg igrališta izvodi se u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“, podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ preko LAG Vinodol.

Ugovor za izvođenje građevinskih radova potpisan je s izvođačem JELA d.o.o. iz Crikvenice na iznos od 170.962,25 kn s PDV-om, a ugovor za nabavu i ugradnju opreme (dječjih sprava) potpisan je s izvođačem ZZ CONCEPT d.o.o. iz Zagreba na iznos od 135.762,50 kn s PDV-om. Poslove stručnog nadzora vrši tvrtka AQUA PLAN d.o.o. iz Rijeke u vrijednosti 24.375,00 kn s PDV-om. Radovi se izvode prema Glavnom arhitektonskom projektu Dječje igralište Šmrika kojeg je izradila tvrtka JAKELIĆ d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone