RIJEKA – preregulacija zbog rekonstrukcije Krešimirove

16. siječnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Zbog zahtjevnih radova na rekonstrukciji istočnog dijela Krešimirove ulice, od subote 18.01.2020. od jutarnjih sati promet dijelom Krešimirove ulice privremeno će se preusmjeriti preko parkirališta ispred zgrade HŽ (ex  marketa “Graziani”).

Preusmjeravanje prometa

U petak 17.siječnja 2020. planirano je izvođenje pripremnih radova – asfalterske radove i postavu nove prometne signalizacije na uklapanjima ulaza i izlaza sa parkirališta ex.Graziani na Krešimirovu ulicu kako bi se tom devijacijom mogao preusmjeriti promet u skladu s odobrenim prometnim projektom.

Predviđeno trajanje ovih radova je do 31. ožujka 2020 (uz uvjet povoljnih vremenskih prilika), nakon čega će se promet ponovno vratiti na staru trasu kroz Krešimirovu ulicu.

Zbog uspostave nove privremene prometne regulacije, izvršiti će se sljedeći zahvati:

  • Ukinut će se autobusne stanice kod restorana “Index”, te će se izbrisati pješački prijelaz na toj lokaciji.
  • Za vrijeme odvijanja prometa devijacijom preko parkirališta Graciani, južni ulaz u Manzonijevu ulicu biti će zatvoren za sav javni promet. U Manzonijevu ulicu biti će omogućen pristup (ulaz i izlaz) samo sa sjeverne strane i to samo za servisna, interventna i dostavna vozila.

Izmještanje autobusnih stajališta

Devijacija u Krešimirovoj

KD Autotrolej obavještava sve korisnike da se na trasi Krešimirove ulice ukidaju stajališta Brajda u smjeru A i B, a stajalište Željeznički kolodvor u smjeru A (u smjeru Zapada) privremeno se stavlja u funkciju za sve linije.

Linije 4, 5, 11 i 19 prometuju privremenim trasama:

  • Linija 5 prometuje s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. U povratku prometuje redovnom trasom do stanice Riva odakle ide na terminal Delta koje je ujedno početno i završno stajalište.
  • Linije 11 i 19 prometuju s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuju na redovnu trasu. U povratku prometuju redovnim trasama.
  • Linija 4 – prometuje redovnom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „Most spomenik“, pored hotela „Continental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom i „Sjevernim koridorom“ do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „Mostu spomenik“.
    Na navedenoj trasi ukidaju se stajališta Brajda u smjeru A i B te stajalište Manzoni u smjeru A.
  • Linije 4 i 5 koristite sva stajališta duž sjevernog koridora.
  • Linije 11 i 19 koristit će stajalište F.la Guardia i Žrtava fašizma za ukrcaj/iskrcaj putnika.

U slučaju više sile ili nepovoljnih vremenskih uvjeta koji će onemogućiti izvođenje radova, preregulacija će se odgoditi o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.
Molimo sve sudionike u prometu da u zoni odvijanja radova smanje brzinu te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju, navode iz Grada.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone