Radi se o rekonstrukciji raskrižja na državnoj cesti D8  i nerazvrstanoj cesti U1 (bivši odvojak za skladište Hrvatskih pošta), odnosno cesti koja se proteže od Liburnijske ulice sa zapadne strane do Ulice Mirka Čurbega na istoku.

Gradski prometni centar Rijeka prometa obavještava da će se promet Liburnijskom ulicom odvijati po suženom kolniku sa četiri na dva sjeverna prometna traka (koji će se koristiti za dvosmjerno prometovanje). Ovakva regulacija prometa odvijat će se na trasi dugoj 500-tinjak metara.

Predviđeno trajanje radova je oko mjesec dana, ovisno o vremenskim prilikama. Promet će biti reguliran odgovarajućom prometnom signalizacijom.

(kv)