POTPISIVANJE UGOVORA O RADOVIMA NA GRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE UNUTAR POSLOVNE ZONE MIŠNJAK

29. siječnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Rab

Rab

RAB – Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, potpisan Ugovor o izvođenju radova na gradnji nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak između Grada Raba kao naručitelja i tvrtke Ecobeton d.o.o. iz Slovenije kao izvođača radova.

Potpisivanju su prisustvovali gradonačelnik Nikola Grgurić, zamjenik gradonačelnika Denis Deželjin, pročelnica UO za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Ines Pulić, pročelnica UO za financije Martina Španjol te predstavnici tvrtke Ecobeton d.o.o..

Prisutnima je poželio dobrodošlicu, čestitao te se uvodno obratio zamjenik gradonačelnika. Istaknuo je važnost potpisivanja ugovora i ulaska u završnu fazu projekta s obzirom da je riječ o projektu koji je riješavanjem imovinsko pravne pripreme započeo prije petnaestak godina. Nakon ishođenja građevinske dozvole i potom izgradnje platoa, kao prve faze radova tijekom 2013. godine, u 2014. godini radovi su prekinuti te od tada do danas u okviru ovog projekta nije bilo građevinskih zahvata.

U okviru ovog ugovora izgradit će se sva potrebna infrastruktura unutar radne zone koja obuhvaća površinu od cca 11 i pol ha, na kojoj će je planirano četrnaest parcela za proizvodno-zanatske i trgovačko-poslovne djelatnosti.

Radovi se izvode u skladu s potvrdom glavnog projekta izdanom od Primorsko – goranske županije, UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab. Osim toga, u zadnje dvije godine se radilo na izradi dokumentacije u skladu s važećom legislativom iz područja zaštite prirode, budući da je briga o okolišu i očuvanju prirode od velikog značaja za Grad Rab.

Gradnja nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak uključuje radove na izgradnji sustava oborinske i fekalne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete s pripadajućim elektroinstalacijama i DTK mrežom, elektroenergetskog napajanja te prometnica i zelenog pojasa uz prometnice.

Ukupna vrijednost radova u visini od 10,8 milijuna kn (bez PDV-a), osigurana je iz dugoročnog kredita, budući da je Grad Rab u prošloj godini konačno stekao uvjete za zaduženje i dobio odobrenje Vlade RH, te iz sredstava koja je moguće ostvariti putem natječaja pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a na koji se Grad Rab prijavio.

Gradonačelnik Grgurić izrazio je zadovoljstvo da se konačno, nakon više od desetljeća počinju vidljivo pokretati projekti od strateške važnosti, što je rezultat drugačijeg načina rada gradske uprave te da će se sva ključna pitanja uspjeti privesti kraju i objekte staviti u funkciju. Radna zona Mišnjak je od izuzetne važnosti za gospodarstvo jednog malog otoka kao što je Rab budući da, naročito u određenom dijelu godine, zbog situacija „odsječenosti“ od kopna moramo samostalno funkcionirati. Ovime se otvaraju ne samo bolji uvjeti gospodarstvenicima, već će se i sva ona postrojenja prisilno smještena na neprikladnim mjestima diljem otoka, preseliti u radnu zonu kao jedinstveno mjesto za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Nadam se da će se rokovi ispoštovati, dodao je Grgurić, i da će kvaliteta izvedenih radova biti dugoročno isplativa, te da će gospodarstvenici neometano razvijati svoj posao, i samim time podizati standard života na otoku.

Predstavnik tvrtke Ecobeton d.o.o. zahvalio je na ukazanom povjerenju i iskazao odlučnost pri ispunjavanju očekivanja Grada Raba kao naručitelja budući da je riječ firmi s velikim iskustvom na sličnim poslovima koja uspješno posluje i izvan granica Slovenije, pri čemu im je Rab, zbog svoje blizine bio dodatno zanimljiv za prijavu na natječaj za radove.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone