ODRŽANA TRIBINA: “OPATIJCI, ŠTO ĆEMO S OTPADOM?”

1. studenog 2017. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

smećeOPATIJA – U opatijskoj Villi Antonio je održana javna tribina o gospodarenju otpadom “Opatijci – što ćemo s otpadom?” –
U organizaciji Udruge Žmergo i Grada Opatije, održana je javna tribina na temu gospodarenja otpadom nazvana “Opatijci, što ćemo s otpadom?”, a četrdesetak građana sudjelovalo je i raspravljalo o aktualnoj temi i mogućim rješenjima. Nova Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom utjecat će na velike promjene u načinu pružanja javne usluge i načinu gospodarenja komunalnim otpadom, što će neminovno utjecati i na cijenu otpada, kao i zbrinjavanje.
U prvom dijelu kratak osvrt na sadašnju situaciju, planove za budućnost, ali i spremnost na prilagodbu odrednicama spomenute uredbe, iznesao je gospodin Ervino Mrak, direktor Komunalca Jurdani d.o.o., dok je gospođa Mirna Međimorec, glasnogovornica i članica udruge Eko krizni stožer Marišćina, pojasnila zakonske okvire, korake koje očekuju građane i mogućnost njihovog djelovanja u zajednici. Moderatorica, Helena Traub, iz Udruge Žmergo, naglasila je kako je razvidno da će Republika Hrvatska vjerojatno plaćati penale zbog nepoštovanja dogovorenih kvota Europske unije vezanih uz otpad, a visina ovisi koliko ćemo svi zajedno uspijeti steći navike odvajanja otpada.
Konstruktivna rasprava građana i uvodničara, odgovori na mnoge nepoznanice učinili su javnu tribinu zanimljivom i korisnom. Zaključeno je da se velika pažnja i trud trebaju posvetiti edukaciji, kako djece, tako i odraslih, ali i da će svakako biti potreban veći angažman građana u “kućnom” gospodarenju otpadom koje se odnosi ponajviše na smanjenje stvaranja otpada, kompostiranje i odvajanje otpada. Nedostatak kompostane na Liburniji prepoznat je kao značajan problem jer je udio biootpada u cjelokupnoj količini otpada u kućanstvu izuzetno velik. Sve ovisi o pojedincu i njegovom odnosu prema otpadu i brizi o okolišu, a na javnim institucijama je da provedu mehanizme koji će ekološki i ekonomski ispuniti svoju zadaću. Usprkos izazovima koji nas očekuju, možemo reći da Liburnija ima potencijal doći do zavidne i hvalevrijedne razine gospodarenja otpadom te postati kraj koji će i u tom pogledu pokazati svoju razinu ekološke osviještenosti, ali uz neminovnu građansku participaciju u donošenju odluka.
Tribinu je organizirala Udruga Žmergo u okviru EU projekta “Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima” koji financira Europska unija te sufinanciraju Ured za udruge Republike Hrvatske i Grad Opatija.
(kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone