Od 1. studenog novi obračun odvoza otpada po broju članova kućanstva

28. rujna 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Čistoća ekoRIJEKA – Novi cjenik usluga prikupljanja otpada na području grada Rijeke, kao i drugih osam gradova i općina na kojima KD Čistoća gospodari otpadom, stupit će na snagu 1. studenog.

U prvoj polovici listopada, korisnicima će biti poslane Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, kao i izvadak iz Cjenika. U KD Čistoći očekuju da će svi korisnici na području devet gradova i općina koje svojim uslugama pokriva to komunalno društvo Izjavu i izvadak iz cjenika, zajedno s informativnim i edukativnim materijalima zaprimiti na svoje adrese do polovice listopada.

Novi je Cjenik donesen temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Vladinom Uredbom o gospodarenju otpadom te odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom.

Glavna promjena u Cjeniku, u odnosu na dosadašnji, način je obračuna troškova kojim se cijena odvoza otpada više neće određivati na temelju površine stambenog prostora, već prema broju članova kućanstva koji u njemu žive.

KD Čistoća ističe kako je takav obračun pravedniji, jer do sada je, primjerice, samac u stanu od 80 m2 plaćao višu cijenu otpada nego četveročlana obitelj u stanu od 60 m2.

Za korisnike to konkretno znači da će neki dobiti više, a neki niže račune za odvoz otpada nego što su dobivali do sada, pri čemu se ukupni prihodi KD Čistoće ne mijenjaju. Uz broj članova kućanstva, prema kojem se određuje volumen pojedinačnog spremnika u obiteljskim kućama, ili udio u zajedničkom spremniku u slučaju višestambenih zgrada, glavni kriterij za određivanje konačne cijene usluge bit će i mjesečni broj pražnjenja spremnika. Najjednostavnije rečeno, konačna cijena formirat će se prema tome koliko puta se prazni pojedinačni spremnik i koje je zapremine, odnosno koliko puta se prazni zajednički spremnik i kojeg je volumena.

To znači da će uz minimalnu učestalost odvoza otpada od jednom tjedno, domaćinstvo od dva člana koje ima pojedinačni spremnik od 80 litara plaćati mjesečno 61,12 kuna, od 120 litara 87,06 kuna, a od šest članova 164,86 kuna. Cijene odvoza otpada iz zajedničkih spremnika nešto su niže, što znači da će se domaćinstvo od dva člana u višestambenim zgradama svoj udio mjesečno plaćati 47,32 kune, kućanstvo od četiri člana 72,19 kuna, a domaćinstvo od šest članova 123,43 kune.

Bitno je naglasiti da će se pri tom naplaćivati isključivo pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno biorazgradivi otpad, dok se odvoz otpada iz spremnika za odvojeno prikupljanje otpada poput plastike, papira i stakla neće naplaćivati. Korisnici će tako, ovisno o stupnju odvajanja otpada, moći izravno utjecati na broj mjesečnih pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje davatelj usluge, odnosno KD Čistoća, za kućanstva primjereno broju osoba u kućanstvu, a za pravne osobe i obrtnike primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, te 1.100 litara, 3.000 litara i 5.000 litara, za visestambene objekte i urbane sredine. Komunalni otpad od pravnih osoba i obrtnika prikuplja se spremnicima volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Korištenje pojedinačnih spremnika KD Čistoća će osigurati u roku od tri godine, a spremnici će se dodjeljivati postupno po riječkim kvartovima, o čemu će građani biti pravovremeno informirani. Do tada će korisnici javne usluge miješani i biorazgradivi otpad odlagati u zajedničke spremnike smještene na javnim površinama.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone