OBILJEŽENA 10. GODIŠNJICA OSNUTKA DJEČJEG DOMA „TIĆ” RIJEKA

12. svibnja 2016. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

happy-kids1RIJEKA – Prije deset godina Grad Rijeka osnovao je Dječji dom „Tić” Rijeka, javnu ustanovu socijalne skrbi, specijaliziranu za rad s traumatiziranom djecom te time uz Grad Zagreb, postao jedini grad u Hrvatskoj koji je stručnu pomoć djeci sa iskustvom zlostavljanja, zanemarivanja ili druge vrste doživljenih trauma institucionalizirao i stavio na jedan viši nivo.

Ova velika obljetnica značajna je i zbog činjenice da je Grad Rijeka među prvima u Hrvatskoj rano prepoznao potrebu i iskazao senzibilitet za pružanje stručne pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djec. Stručni rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u Rijeci se do osnutka ustanove odvijao u okvirima Savjetovališta „Tić” koje je sa radom započelo u srpnju 2000.g. na inicijativu Udruge „Tić” i Grada Rijeke – Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Iskustva su pokazala da godišnje kroz poludnevni boravak i savjetodavni rad u „Tiću” prođe oko 200 djece i roditelja/skrbnika, tako da je u proteklih 10 godina stručnu pomoć dobilo više od 5000 djece i roditelja/skrbnika.

Savjetovalište, osnovano s ciljem psihološkog savjetovanja i tretmana zlostavljane i zanemarene djece i njihovih roditelja kako bi se bolje i uspješnije nosili sa posljedicama svojih iskustava, u prvih je pet godina rada zapošljavalo jednog psihologa na puno radno vrijeme. Kontinuirani porast broja djece i obitelji koje su tražile pomoć, uz činjenicu da je stručni tretman dugotrajan proces, nametnuo je potrebu za povećanjem broja stručnjaka i podizanjem te djelatnosti na viši nivo. Grad Rijeka je tu potrebu prepoznao i 21. travnja 2006. g. osnovao Dječji dom „Tić“ Rijeka kao javnu ustanovu socijalne skrbi. Zaposlen je multidisciplinarni tim stručnjaka koji čine psiholozi, socijalni radnik, 3 odgajatelja, psihijatar i pedijatar te osiguran veći prostor, a sredstva za financiranje rada osigurana su iz proračuna Grada Rijeke. U financiranje rada „Tića” 2005.g. uključila se Primorsko – goranska županija, a u lipnju 2010.g. i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Sve su usluge za korisnike besplatne.
„Tić” od tada objedinjava djelatnosti poludnevnog boravka za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pružanje savjetodavne stručne pomoći djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje i/ili zanemarivanje te njihovim nezlostavljajućim roditeljima, zatim rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.
U tom smjeru “Tić” kontinuirano provodi niz aktivnosti: Projekt Ambasadori “Tića”, kojim se uključuju djeca osnovnih škola koju se educira kako bi se na taj način pomoglo smanjivanju i prekidu nasilja među djecom te jačanju svijesti o vlastitim pravima i odgovornostima. Osim toga provodi se istraživački rad, edukacija i mentorski rad sa volonterima, rad sa studentima te programi podrške roditeljima i cijeloj obitelji od kojih se „Škola za razvedene roditelje“ – program psihološke podrške razvedenim roditeljima održava kontinuirano od 2007.g.
U kontekstu prevencije važno mjesto zauzima suradnja sa raznim institucijama u cilju efikasnije zaštite zlostavljane i zanemarivane i to prvenstveno sa Cza socijalnu skrb, policijom i pravosudnim sistemom kao i sa svim drugim ustanovama i udrugama kojima je zaštita djece prioritet. (kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone