NOVI VINODOLSKI – TRAŽI SE KOMUNALNI REDAR

22. ožujka 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

kalvarija novi vinodolskiNOVI VINODOLSKI – Traži se za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski,  komunalni redar.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete: srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske ili druge struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica,
svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,
potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).
Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

(kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone