NOVI VINODOLSKI NAŠAO SE U NEVJEROJATNOJ SITUACIJI BLOKADE RAČUNA, GRADONAČELNIK PIŠKULIĆ ODLUČIO JE POJASNITI

22. lipnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
Velimir Piškulić

Velimir Piškulić

NOVI VINODOLSKI – Novi Vinodolski našao se u nevjerojatnoj situaciji blokade svojeg računa, što je u najmanju ruku šokiralo mnoge. Gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić je odlučio pojasniti o čemu je riječ.

“U želji da obavijestimo javnost, dostavljamo vam kronologiju i pojašnjenje spora koji je doveo do privremene blokade žiro računa Grada Novog Vinodolskog. Riječ je o parničnom postupku pokrenutom od strane fizičkih osoba dana 10. studenog 1987., u kojem su tužene tadašnja Općina Crikvenica, i tadašnja država – SFRJ, sukladno važećem Zakonu o upravi. Grad Novi Vinodolski u postupak je uključen kao jedan od pravnih sljednika bivše Općine Crikvenica, a kao pravni subjekt u trenutku utuženja nije ni postojao”, navodi Piškulić.

“Postupak protiv tadašnje Općine Crikvenica i tadašnje države vodio se radi naknade troškova uređenja zemljišta površine (72 m2), budući da je za predmetno zemljište, nakon višegodišnjeg neprivođenja svrsi, sukladno tadašnjim propisima, izvršeno oduzimanje prava građenja tužitelju i zakonskom procedurom dodijeljeno drugom korisniku. Predmet spora je zahtjev za isplatu novčanog potraživanja, nastalog 01.08.1983. g. kada je predmetno zemljišta predano-vraćeno Općini Crikvenica. Novčano potraživanje tužitelja sastojalo se od zahtjeva za isplatu 40.000,00 DIN kao protuvrijednost tržišne vrijednosti kupljenog zemljišta, 8.790,00 DIN po osnovi troška uređenja građevinskog zemljišta, zahtjev za isplatu troškova izrade projektne dokumentacije i priključka za vodu te trošak izvedenih građevinskih radova, što je ukupno iznosilo 56.090,00 DIN (što je tad predstavljalo 9.597 DEM)”, navodi.

Prema konačno postavljenom tužbenom zahtjevu, predmet spora je zahtjev za isplatu iznosa od 450.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 15.01.1976. g.

Novi Vinodolski

Novi Vinodolski

“Prema konačno postavljenom tužbenom zahtjevu, predmet spora je zahtjev za isplatu iznosa od 450.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 15.01.1976. g. U toku postupka sud je utvrdio da tužitelji mogu zahtijevati isplatu novčane naknade na ime protuvrijednosti objekta čiju su gradnju započeli prednici tužitelja na zemljištu koje im je dano na korištenje, a potom sukladno važećim propisima oduzeto zbog ne privođenja svrsi. Procjenu vrijednosti izvršenih radova sačinio je u prosincu 2018. građevinski vještak Gordan Banić.

Riječ je o parničnom postupku pokrenutom od strane fizičkih osoba dana 10. studenog 1987., u kojem su tužene tadašnja Općina Crikvenica, i tadašnja država – SFRJ

Radovi koji su izvedeni uključivali su iskop zemlje za temelje i septičku jamu, betoniranje temelja i ugradnju betonskog željeza za pet vertikalnih serklaža. Troškovi uređenja zemljišta obuhvaćali su radove za izgradnju polovine dvojnog objekta ukupne površine 144m2 iz čega proizlazi da su predmet spora radovi na površini od 72m2. Sudski vještak Gordan Banić, po nalogu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, predmetne je radove u prosincu 2018. godine procijenio na 24.430,60 kn, a budući da je u vrijeme gradnje domaća valuta bila nestabilna, troškove je, osim u kunama, izrazio i u valuti DEM/EUR. Prilog: Rekapitulacija troškova prema sudskom vještaku G. Baniću Tijekom višegodišnjeg sudskog spora, Grad Novi Vinodolski u više je navrata pokušao postići nagodbu s tužiteljem, ali su financijski zahtjevi druge strane višestruko premašivali pravičnu naknadu (stvarnu vrijednost izvedenih radova i pripadajućih kamata). Po pravomoćnosti presude, tužitelji su, temeljem pravomoćne i ovršne presude, pokrenuli ovršni postupak, a FINA je obračunala kamate i blokirala račun Gradu u iznosu od 23.000.000,00 kn”, ističe.

 Po pravomoćnosti presude, tužitelji su, temeljem pravomoćne i ovršne presude, pokrenuli ovršni postupak, a FINA je obračunala kamate i blokirala račun Gradu u iznosu od 23.000.000,00 kn.

“Na ovaj su način građevinski radovi u procijenjenoj vrijednosti od 4.907 EUR (9.597 DEM), rezultirali izračunom do astronomskih 3.066.666 EUR !? “Grad Novi Vinodolski u čitavom se procesu ponaša konstruktivno i prema načelima dobrog gospodara, čuvajući proračun i interese građana. Nakon FINA-ine blokade računa, zatražili smo zaštitu nadležnih tijela i Općinskog suda u Crikvenici koji je svojom odlukom od 12. lipnja 2020. naložio odgodu prijenosa zaplijenjenih sredstava do donošenja odluke o zakonitosti odluke o pljenidbi, a podnijeli smo i reviziju Vrhovnom sudu, stoga vjerujemo da će na kraju ovog postupka ipak prevladati razum i objektivno vrednovanje radova na objektu površine 72m2″, zaključio je  gradonačelnik novog Vinodolskog Velimir Piškulić.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone