NA POMOLU JOŠ JEDAN MILIJUNSKI ‘DEAL’ GRADA RIJEKE I NADBISKUPIJE

31. listopada 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

novac crkvaRIJEKA – Gradskom vijeću Grada Rijeke gradonačelnik Obersnel je uputio prijedlog da odobri pokretanje postupka zamjene nekretnina između Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. Predloženo je da se zamjene tri poslovna prostora i tri stana u vlasništvu Grada Rijeke na adresi P. R. Vitezovića 3, 3A i 3B, čija je procijenjena vrijednost 4.985.068,00 kn, s poslovnim prostorima koji su vlasništvu Riječke nadbiskupije na adresi Janeza Trdine 1a do 1d i Užarska 5, procijenjene vrijednosti 4.461.000,00 kn. Iako nitko ne pita kako je nadbiskupija uopće svojevremeno došla u vlasništvo dotičnih prostora, predloženom zamjenom Riječka nadbiskupija stekla bi mogućnost da zaokruži vlasništvo na kući iz koje postoji pristup u Crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, a u isto vrijeme Grad Rijeka bi stekao u vlasništvo poslovne prostore jednake kvalitete kao i one koje bi zamijenio sa Riječkom nadbiskupijom.

Kako su nekretnine u vlasništvu Grada procijenjene u višem iznosu, nekretnine će se zamijeniti uz obvezu plaćanja razlike u procijenjenoj vrijednosti u korist Proračuna Grada Rijeke. Materijalima je predloženo i kompenziranje dugova: Grad Rijeka Riječkoj nadbiskupiji za financiranje troškova opremanja hospicija duguje 459.885,42 kune, dok dug Riječke nadbiskupije Gradu Rijeci za najamninu, komunalne naknade i naknade za uređenje voda s pripadajućom kamatom za stanove u zgradi P. R. Vitezovića 3, 3A i 3B iznosi 382.847,59 kuna.

Zamjena nekretnina – poslovnih prostora Grada i Nadbiskupije neće utjecati na prava zakupnika iz postojećih ugovora o zakupu za vrijeme njihova trajanja. Zaštita prava zakupnika biti će izričito navedena i u tekstu natječaja o zamjeni nekretnina.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone