MALI LOŠINJ UVODI MJERE POMOĆI GOSPODARSTVU I GRAĐANIMA

31. ožujka 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Mali Lošinj

Mali Lošinj

MALI LOŠINJ - Sukladno ranijim najavama vezanim uz nesvakidašnju situaciju i iznimne okolnosti u RH, Europi i čitavom svijetu, te isto tako svjesni udara koje će naše gospodarstvo neminovno pretrpjeti, u nastavku donosimo pregled mjera, koje Grad Mali Lošinj u skladu s važećim propisima namjerava poduzeti, a iste uključuju:

- oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za razdoblje u kojem se iste neće koristiti radi propisanih mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19

- oslobođenje od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja svim zakupnicima koji su izravno, temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima radi trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19

- oslobođenje od plaćanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za razdoblje u kojem se iste djelatnosti neće obavljati radi trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19

- oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su obustavili obavljanje djelatnosti izravno temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

- obustava plaćanja spomeničke rente za razdoblje trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19

- za vrijeme trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19, sukladno važećim propisima neće se provoditi mjere prisilne naplate

-oslobođenje od plaćanja cijene vrtića za roditelje za razdoblje u kojem isti ne radi za vrijeme trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19.

Mjerama u nastavku pridružuju se i naša komunalna poduzeća područja grada, Komunalne usluge Cres Lošinj i Lošinj usluge:

- odgoda plaćanja na 3 mjeseca javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene odlukom Stožera civilne zaštite od trenutka stupanja na snagu odluke

- ukidanje naplate parkinga na svim otvorenim javnim parkiralištima na cijelom području Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19

S ciljem uštede i rasterećenja proračuna, od planiranih projekata realizirat će se samo oni neophodni za funkcioniranje i infrastrukturu, a od započetih projekata samo oni za koje nema mogućnosti odgode njihove realizacije, dok će se ostali odgoditi.

Isto tako, revidirat će se i umanjiti sredstva kojima se financiraju udruge građana i sportski klubovi, kao i sve programske aktivnosti i događanja udruga, Grada te svih naših ustanova (Lošinjski muzej, Knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište).

Uvođenjem navedenih mjera, planirat će se smanjenje plaća gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice, službenika i namještenika gradske uprave, kao i djelatnika u ustanovama i trgovačkim društvima grada (Komunalne usluge Cres Lošinj, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Dječji vrtić Cvrčak, Lošinjski muzej, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, izuzev plaća djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj), u iznosu do 30%, vodeći računa o zaposlenicima s najnižim primanjima.

Vijećnicima Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja predložit će se smanjenje naknade za rad, kao i članovima komisija, upravnih vijeća, te članovima nadzornih odbora.

Predložene mjere naći će se na dnevnom redu nadolazećih sjednica Gradskog vijeća.

Sve najavljene mjere odnose se za nadolazeće razdoblje u kojem će trajati epidemija, a radi njihova provođenja, korekcije, odgode ili uvođenja novih, vršit će se konstantne analize, sve s ciljem da kroz ovu izazovnu situaciju, zajedničkim nastojanjima prođemo sa što manje negativnih posljedica, navode iz Grada Malog Lošinja.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone