LOŠINJ – 250 TISUĆA KUNA ZA JAVNE RADOVE U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLIŠA

10. kolovoza 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

lošinjOTOK LOŠINJ – Grad Mali Lošinj u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Rijeka, sudjeluje u mjerama aktivne politike zapošljavanja koje provodi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kroz program „Od mjere do karijere“ putem javnih radova.

Projekt „Budi društveno koristan“ koji će se provoditi na području Grada Malog Lošinja u sklopu programa javnog rada temeljen je na društveno korisnom radu, a obuhvaća radove na sanaciji nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Malog Lošinja koje obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovima na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenju cestovnih jaraka, čišćenju i osposobljavanju prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenju korita oborinskih kanala, čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i održavanje čistim i uređivanje biciklističkih i pješačkih staza, te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara. U sklopu tog projekta u Gradskoj vijećnici gradonačelnica Ana Kučić potpisala je ugovore o radu za čak 10 duže nezaposlenih osoba sa područja Grada Malog Lošinja.

„Cilj nam je afirmirati i integrirati nezaposlene osobe na tržište rada putem društveno korisnog rada, poticati i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti te motivirati nezaposlene na traženje posla, a istovremeno uz vodstvo službenika Grada Malog Lošinja, djelatnika Komunalnih usluga Cres -Lošinj, te u određenim dijelovima projekta i naše Vatrogasne postrojbe pomoći zajednici kako bi se očuvala i turistički valorizirala zapuštena područja Grada Malog Lošinja.“ Istaknula je prilikom potpisivanja ugovora gradonačelnica Kučić.

Ukupna vrijednost dobivenih sredstava za Grad Mali Lošinj za provođenje ove mjere iznosi 251.235,90 kuna, odnosno 100% minimalne plaće sukladno važećim propisima. Kompletnu opremu, radnu odjeću i gorivo za strojeve financira Grad Mali Lošinj. Za radnike koji će rukovati strojevima provest će se obuka te ih upoznati sa zaštitom na radu. Javni radovi određuju se u trajanju od 6 mjeseci, a u planu je ovaj projekt nastaviti i kasnije. (kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone