LISTA IVE DUJMIĆA: ISTINA MORA NA VIDJELO, ŠTO JE U “UPU OPATIJA” UOPĆE BILO PROBLEMATIČNO?

3. veljače 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
gradonačelnik i zamjenici: Ivo Dujmić, Emil Priskić i Vera Šantić na dan izborne pobjede (foto: facebook)

gradonačelnik i zamjenici: Ivo Dujmić, Emil Priskić i Vera Šantić na dan izborne pobjede
(foto: facebook)

OPATIJA – Zamjenici gradonačelnika Emil Priskić i Vera Šantić te vijećnici i članovi “Nezavisne liste Ive Dujmića” Zorica Sergo, Vladimir Brnečić, Vlado Vošlajer te predsjednik Kluba vijećnika Filip Vlah održali su u Opatiji konferenciju za medije. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Na prijedlog Gradonačelnika izglasana je Odluka s nizom poticajnih mjera za poduzetništvo
1. za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina)

– jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
– 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno,

2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina

– jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i
– 12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno

3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

– jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna
– 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno

4. poticaj za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja ili trgovačkog društva

– jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna
– 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna

5. poticaj za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva), a novina je da korisnik poticaja može istovremeno biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca kao i u mirovini

– jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna
– 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna ako je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

6. poticanje obavljanja djelatnosti u zaleđu za mikro i male poduzetnike

Poticaje za obavljanje djelatnosti u zaleđu mogu koristiti poduzetnici koji obavljaju djelatnosti trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić, i Dobreć ili koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Pobri, Ika, Oprić i Dobreć u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije). Poticaji sastoje se od

– 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2,000,00 kuna mjesečno.

Na inicijativu koalicije amandmanom koji je Gradonačelnik prihvatio izmijenjena je odluka koja obuhvatila šire područje za poticanje obavljanja djelatnosti (sada sve iznad Nove ceste) i većim iznosom umjesto 1.000,00 kn sada max 2.000,00 kn mjesečno.

Nametnute protuzakonite izmjene Statuta idu na obustavu

Izglasana je ODLUKA O ZBRINJAVANJU KOMUNALNOG OTPADA
Zakonska obveza Grada Opatije kao jedinice lokalne samouprave da temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpada donese Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada. Nacrt Odluke bio je upućen na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 11. do 31. prosinca 2017. godine. Na javnom savjetovanju su prikupljene određene primjedbe i prijedlozi na utvrđen nacrt Odluke, a krajnji rok za donošenje odluke do 31.1.2018. je ispoštovan i Odluka je donešena na vrijeme te izbjegnuta sankcija novčane kazne.

Izmjena STATUTA GRADA OPATIJE
Prijedlogom tzv. koalicije, (AM,SDP, HSU i UK) vladajuća većina s devet ruku u GV izglasala je amandman za izmjenu Statut Grada Opatije, a unatoč sadašnjoj praksi i tumačenju stručnih tijela Grada Opatije, ukinula je ovlast Gradonačelniku za imenovanje članova Upravnih odbora javnih ustanova u kulturi.

Činjenica je ovdje da se opet radi isključivo o političkim probicima te prisilnom pokazivanju političke moći. Na upit kakvu korist i dobrobit takav amandman ima za građane Grada Opatije, jedini odgovor koji smo dobili jest izričito priznanje kluba vijećnika AM,SDP, HSU i UK da se tu naravno radi o politici.

Takav će amandman, tj. Odredba Statut sada ići u obustavu te na prvobitnu provjeru predstojniku središnjeg tijela državne uprave nadležnom za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu.

Sve ovo ima još manje logike obzirom na temelju ove odredbe Statuta kluba vijećnika AM,SDP, HSU i UK Gradsko Vijeće neće imati niti jednu ustanovu u kojoj bi mogli na području Grada Opatije imenovati članove upravnog vijeća. Dakle, forsira se unošenje u Statut odredbe koja nema nikakve svrhe.

Držimo da se u Gradsko Vijeću više pozornosti treba posvetiti svrsi pojedinim mjera u smislu učinka tih mjera za kvalitetu života građana u Gradu Opatiji, a manje vremena gubiti na politička prepucavanja.

Gdje je UPU uopće bio  problematičan i zašto su doveli u pitanje sudbinu Jedriličarskog kluba

Izrada UPU Opatija
1. Predsjednik vijeća g. Kurelić s članovima Odbora za prostorno planiranje g. Kiriginom i g. Šprajcom u Uredu Pročelnika Tupanjca su 15.1. zaključili da je Urbanistički institut Hrvatske najbolji izbor radi brzine izrade Plana. S obzirom na insinuacije/aluzije o nekakvom namještanju posla koje su se pojavile na sjednici GV, objaviti će se javni poziv za odabir izrađivača dorade plana, čime će se bitno produžiti izrada plana radi procedure na više mjeseci.

2. Jedan od glavnih razloga za izmjenu UPU-a bilo je rješenje problema Jedriličarskog kluba odnosno određivanje obuhvata sportske luke. PGŽ je inzistirala na tome da bez UPU-a, a na temelju Prostornog plana grada ne može odrediti obuhvat sportske luke i luke otvorene za javni promet. Međutim, posljednje informacije iz PGŽ su da se kreće u izmjenu obuhvata luke Opatija. Zašto sada a ne odmah nakon što je donesen PPUG Opatije nije pitanje za nas, ali vjerojatno treba tražiti odgovor vezan za odabir novog ravnatelja Lučka uprave Opatija, Lovran M.Draga. Kad PGŽ odredi obuhvat luke Opatija iz kojeg će „ispasti“ područje Jedriličarskog kluba, nema nikakvog razloga da se istovremeno ili odmah nakon toga ne utvrdi obuhvat sportske luke i riješi legalnost jedriličarskog kluba.

3. Postavlja se pitanje što je to jasno i konkretno u UPU Opatija koji je bio poslan na GV bilo problematično sa stajališta javnog interesa, jer ispada da tzv. Koalicija (AM,SDP, HSU i UK) štiti javni interes, a mi ne štitimo, što je obična floskula i demagogija..

U Grad Opatiju je pristiglo temeljem javnog poziva (do kraja 2017 godine) 164 zahtjeva građana za izmjenu prostorno planske dokumentacije. Očekuje se da odbor, a kako je prethodno sam tražio razmotri sve zahtjeve, da izađe na teren, obradi zahtjev građana i donese prijedlog za svaki od zahtjeva kako bi Grad mogao izraditi stručne podloge za izradu izmjene planova”, zaključuje se priopćenje.

(kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone