LAŽNE VIJESTI SE ŠIRE DRUŠTVENIM MREŽAMA – U NASELJU KOSIĆEVO NEĆE BITI NAPLATE PARKINGA

23. veljače 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

U naselju Kosićevo neće biti naplate parkinga

OPATIJA – U naselju Kosićevo neće biti naplate parkinga

Na službenim stranicama Grada Opatija objavljeno je reagiranje povodom neistinitih informacija koje kolaju društvenim mrežama vezano uz naplatu parkinga u naselju Kosićevo u Opatiji.

“Poštovani građani i građanke Grada Opatije,

obraćam Vam se u svjetlu nedavnog i sve češćeg širenja lažnih informacija oko čestica na području naselja Kosićevo.

Kako vam je svima poznato na području k. o. Volosko u tijeku je postupak nove katastarske izmjere i osnivanje nove zemljišne knjige za k. o. Volosko kojima je svrha uskladiti stanje upisa sa stanjem u naravi, a sve u skladu s postojećim zakonskim propisima.

U tu svrhu, vlasnici nekretnina na području k.o. Volosko pozivani su od strane Državne geodetske uprave i Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji na predočavanje podataka o novim česticama i očitovanje o pravu vlasništva.

Na području naselja Kosićevo, po prijedlogu izvođača radova Geoprojekt d.d. izabranog od strane Državne geodetske uprave, stambene su zgrade prikazane odvojeno od okućnica. Kako je riječ o zgradama u kojima su stanovi prodavani na temelju odredbi posebnih zakona, kao što je Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, svima je poznato da se kupnjom stana steklo pravo vlasništva zemljišta ispod zgrade i zemljišta koje služi redovitoj uporabi zgrade ( “nužna okućnica“). Preostalo zemljište, koje u naravi danas čine prilazni putevi, ceste te zelene površine nisu nikad pripali u vlasništvo vlasnicima stanova niti su se koristili kao privatna imovina, već su ih neometano koristili svi stanovnici naselja.

Kako bi se onemogućilo bilo kakvo stjecanje privatnog prava vlasništva na zelenim površinama, parkiralištima i prilazima zgradama i garažama, Grad Opatija je tražio da se isti upišu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije. Takav status osigurava svima neometano korištenje, dok brigu oko uređenja i održavanja nastavlja Grad Opatija u cijelosti.

Parkirališta s takvim statusom nisu i neće biti obuhvaćena režimom naplate, a neistinite informacije koje se šire u javnosti i natpisi na društvenim mrežama o mjerenju površina radi uspostave sustava naplatnog parkiranja imaju za cilj isključivo uznemiravanje građana.

Dakle, intencija je Grada Opatije da zelene površine i stepeništa, ceste, parkirališta kao i ostale površine koje se koriste kao javne, upiše kao javno dobro u općoj uporabi, a Grad Opatija brine o njihovom održavanju.

S poštovanjem”, stoji u reagiranju kojeg potpisuje gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone