KVARNER – Poziv gospodarskom sektoru ribarstva na iskaz interesa za pridruživanje Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu

4. svibnja 2022. | Kategorija: Hrvatska

Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke upućuje poziv predstavnicima gospodarskog sektora ribarstva da do 27. svibnja iskažu interes za sudjelovanjem u osnivanju i članstvu u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu (FLAG) za ribarstveno područje grada Rijeke i otoka Krka.

Osnivanje FLAG-a za područje grada Rijeke i otoka Krka

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 31. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o pokretanju osnivanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu kojom se određuje da će Grad Rijeka djelovati kao jedan od suosnivača budućeg FLAG-a te sukladno tome poduzimati sve potrebne radnje za njegovo osnivanje.

FLAG se osniva za ribarstveno područje grada Rijeke te otoka Krka: grada Krka te općina Omišalj, Punat, Dobrinj, Vrbnik, Baška i Malinska-Dubašnica.

U Hrvatskoj trenutno postoji 14 osnovanih FLAG-ova, od kojih tri na području Primorsko-goranske županije (Vela vrata, Tunera i Tramuntana). Navedeni FLAG-ovi pokrivaju cjelokupno područje Primorsko-goranske županije izuzev područja grada Rijeke i otoka Krka, zbog čega je i pokrenuta inicijativa o suosnivanju FLAG-a za navedeno područje.

Na području grada Rijeke aktivno je 7 trgovačkih društava za ribarstvo, 2 ribarske zadruge te 26 ribarskih obrta koji će unutar novoosnovanog FLAG-a dobiti brojne mogućnosti prijave na natječaje za dodjelu javnih potpora za provedbu projekata, a u cilju stvaranja, održavanja i poboljšanja radnih mjesta u ribarstvu te doprinosu zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Što je FLAG?

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, FLAG – Fisheries Local Action Group (FLAG) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora. Partnerstvo se uspostavlja s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje.

FLAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja FLAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.

FLAG temeljni alat za povlačenje sredstava iz EU fondova

FLAG-ovi su temeljni alat za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine, čije usvajanje se očekuje u prvoj polovici 2022. godine.

U proteklom financijskom razdoblju visina potpore po FLAG-u iznosila je maksimalno 2.200.000, eura. Osim te potpore, FLAG je mogao ostvariti i pripremnu potporu, u iznosu od 700.000,00 kuna za administrativne troškove, izrade studija i lokalne razvojne strategije u ribarstvu, itd.

Važan segment ovog partnerstva čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i glavni je uvjet za funkcioniranje svakog FLAG-a.

Ovim putem se pozivaju svi zainteresirani predstavnici gospodarskog sektora ribarstva da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u osnivanju FLAG-a i članstvu u novoosnovanom FLAG-u, a sve kako bi se njihovi interesi, potrebe i projektne ideje mogle uključiti u razradu ključnih razvojnih prioriteta temeljem kojih će se osigurati i odgovarajuća sredstva za njihovu realizaciju.

Tko se može pridružiti FLAG-u?

Na sudjelovanje u osnivanju i radu FLAG-a pozvani su predstavnici gospodarskog sektora ribarstva. pod gospodarskim sektorom ribarstva smatraju se:

  • pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova,
  • ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu,
  • subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i /ili proizvode ribarstva te
  • ribarske zadruge, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva.

Predstavnici gospodarskog sektora ribarstva moraju imati unutar ribarstvenog područja prebivalište ili sjedište ili podružnicu ili obavljati uzgoj na temelju povlastice/dozvole za akvakulturu ili obavljaju preradu/djelatnost u odobrenom ili registriranom objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva.

Kako iskazati interes za pridruživanje FLAG-u?

Iskaz interesa šalje se u slobodnoj formi na e-mail: poduzetnistvo@rijeka.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu za poduzetništvo, na broj telefona 051/209-590.

Iskazivanje interesa ne predstavlja preuzimanje bilo kakvih obveza.

Iskaz interesa može se poslati do 27. svibnja 2022. godine.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone